В Деня на Ботев- 2 юни, ще се извърши тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система

30 Май 2014, 1132 прочита

Със заповед на Областния управител на област Смолян до всички кметове в областта и съгласно утвърден от министъра на вътрешните работи „План за провеждане на тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на страната”, на 2 юни, в Деня на Ботев и падналите за национално освобождение, от 11.40 до 12.30 часа ще се проведе тренировка по изпитване на сирените. В нея ще участват длъжностни лица от кметствата, отговарящи за местното задействане на сирените. За целта е необходимо да се осигури непрекъснато електрозахранване на обектите с монтирани сирени, както и да се създаде необходимата организация за уведомяване на населението.
Денят за всенародна почит чрез вой на сирени е обявен с Решение № 211/31.05.1993 г. на Министерски съвет.