Областна администрация-Смолян продължава работата по проект „Мултимодална транспортна платформа Адриатика, Дунав и Черно море” ADV

31 Май 2014, 1198 прочита

В периода 27.05.-28.05.2014 г. в град Тирана, Албания се проведе работна среща по проект „Мултимодална транспортна платформа Адриатика, Дунав и Черно море” ADV, в който Областна администрация- Смолян е асоцииран партньор. Участие в срещата взеха зам. областния управител на област Смолян Емил Хумчев и главния експерт Жасмина Бошнакова. В срещата участваха още албанските зам.-министри на транспорта и инфраструктурата и на икономиката, търговията и предприемачеството. На форума партньорите представиха и обсъдиха дейностите по работни пакети, както и финансовото управление на проекта. Едновременно с това се проведе заседание на Управителния комитет. На срещата се представиха резултатите от проучване на използваните информационни средства за управление на интермодалния транспорт в района на Югоизточна Европа, който бе представен от екипа на Българска търговско-промишлена палата /БТПП/ по проект „ADB Multiplatform“.
В рамките на двудневната среща, бяха обсъдени подробности по предстоящите дейности, свързани със създаването на центрове за развитие на мултимодални превози в Югоизточна Европа и тяхното включване в транспортните логистични вериги в региона. Във връзка с това, БТПП е разработила бизнес план за създаване на център за мултимодални превози, който да обслужва фирми, опериращи в областта на транспорта, предлагайки им най-ефективната комбинация от начини на транспортиране, поддържайки транспортните разходи възможно най-ниски.
Центърът за мултимодален транспорт в България ще бъде изграден в края на настоящата година и главната му цел е свързана с оптимизиране на превоза и намаляване на транспортните разходи чрез въвеждане на нови технологии за управление на транспортния поток.
Проект “ADB Multiplatform“ стартира в края на 2012 г. и се изпълнява в партньорство с 41 национални и регионални публични и неправителствени организации от общо 13 страни - България, Австрия, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Албания, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Украйна. Основните цели на проекта са свързани с:
- разработване на екологосъобразни мултимодални транспортни решения, свързващи пристанищата по Черно, Егейско и Адриатическо море със съществуващата жп мрежа и речна система в Югоизточна Европа;
- хармонизиране на съществуващите практики при превоз на стоки на територията на Югоизточна Европа чрез използване на мултимодални транспортни решения;
- прехвърляне на превозите на товари от шосейния към железопътния и водния транспорт с цел намаляване на вредните емисии.
През месец януари се проведе и Петата партньорска среща и заседание на Съвещателния комитет на проект ADB („Мултимодална платформа Адриатическо море/река Дунав/Черно море в София, на която участие взе министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов, който изрази пълната си подкрепа за развитието на мултимодалния транспорт. Представителят на Водещия партньор от администрацията на регион Фриули-Венеция Джулия, Италия призна, че повече от десет години работи по такива проекти, но за първи път министър на транспорта оказва такова внимание да открие среща на партньорите и подчерта, че това е доказателство за значимостта и убедеността на българското правителство за ползата от резултатите на този проект за развитието на мултимодалните превози в региона.