Областна администрация- Смолян ще продължи работа си по проект ACROSSEE до края на 2014 година

09 Юни 2014, 1133 прочита

В периода 04-05 юни 2014 г. в Игуменица, Гърция се проведе работна среща по проект "Подобрена достъпност на трансграничните пътища, с цел интегриране на Югоизточна Европа", с Акроним: ACROSSEE. Участие в срещата взеха експерти от Областна администрация- Смолян Жасмина Бошнакова и Венцислав Хъмчев. Водещ партньор по проекта е Централноевропейска инициатива- Италия. Областна администрация- Смолян е eдинствения български партньор по проекта.
На срещата се обсъдиха резултатите по Работните пакети по проекта – наличните данни и резултати от разработения Транспортен модел, както и допринасянето на модела за разширяването към Западните Балкани – проблеми и предложения. Предстои да се направи оценка за развитието на транспортната инфраструктурата за периода 2007-2013 г. и ще бъде изготвен доклад за развитието й в периода 2014-2020 г. През месец октомври в Брюксел, на сесия на Европейския парламент ще бъдат представени резултатите по проекта.
Проектът е финансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013", приоритетна ос 3: Подобряване на достъпността. Общият бюджет е 3 025 246.64 евро. Продължителността на проекта е 24 месеца. Той официално стартира на 1 октомври 2012 г. и ще продължи до 31 декември 2014. Партньорите са 28: Австрия, България, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словения, Албания, Хърватска, Черна гора, Сърбия, Украйна и Белгия.
Чрез изготвените доклади и анализи ще се приеме общ транспортен модел за цялата зона на Югоизточна Европа, интегриране с останалата част на ЕС чрез различните видове транспорт. Проектът ще насърчи институциите и заинтересованите страни за постоянно сътрудничество с цел да се индентифицират и предложат конкретни дейности, които да допринесат за реализацията на Дунавската стратегия, свързването на Адриатика и Черно море по избрани транспортни коридори, чрез обслужването на операторите на едно гише.