Обширна среща-дискусия за подобряване връзката между образование и бизнес в регион Смолян се проведе в Областна администрация-Смолян

11 Юни 2014, 1132 прочита

На 10.06.2014 г. /вторник/ в сесийната зала на Областна администрация-Смолян се проведе обширна среща-дискусия по въпросите за подобряване на връзката между средно и висше образование и бизнеса в регион Смолян. На срещата присъстваха представители на различни образователни институции, на бизнеса и членове на Общественият съвет към Областен управител на област Смолян. Модератор на срещата бе инж. Велислава Райдовска от Технически колеж в Смолян.
„Срещата си поставя за цел с конкретни стъпки и с обединени усилия да се намерят решения за подобряване качеството на образованието и да се потърси начин за запълване на празнините за качествени специалисти в бизнеса” това заяви при откриването на срещата инж. Момчил Караиванов, директор на специализираната дирекция в Областна администрация-Смолян. По негови думи участниците в събитието ще следва да търсят и пътища за качествената реализация на младите специалисти в област Смолян. Той каза още, че от страна на Областна администрация може да се очаква пълна подкрепа и съдействие при осъществяване координацията в този процес.
Срещата премина в няколко панела, по време на които бяха представени, обсъдени и приети последователно различни идеи и успешни практики за подобряване координацията между бизнес и образование.
В първия панел участие взеха представителите на образователната система и бизнеса. Проф. д-р Запрян Козлуджов, ректор на ПУ „Паисий Хилендарски” представи някои идеи в сферата на висшето образование с цел повишаване квалификацията на младите кадри. Той отчете наличието на сериозни предприятия в региона на Смолян, които изпитват недостиг именно от такива кадри и заяви, че Технически колеж може адекватно да отговори на тези нужди. „За да се реализира връзката образование-бизнес е въпрос на конструктивен диалог, при който е необходимо сближаване на двете позиции” заяви ректорът на Пловдивски университет. „Нашето предимство е, че можем гъвкаво и адаптивно да променяме учебните планове според нуждите на местния бизнес, но ние трябва да знаем какви са конкретните потребности на пазара” каза зам. ректорът на ПУ проф. д-р Невена Милева. Тя добави, че е необходимо бизнеса да се обвърже с предлагане на стипендии, стажове и поне три годишни договори за работа на младите хора. Проф. Милева каза още, че има възможност и за осигуряване на лектори, включително на чужди преподаватели, които да спомогнат за повишаване квалификацията на младите хора. След това думата бе дадена на бизнеса, които имаха възможност да представят своите очаквания и изисквания. Председателят на КРИБ- Смолян г-н Кирил Асенов заяви готовност за включване на бизнеса като партньори в процеса и сподели добри практики, с които се допринася за това учебните заведения да създават успешни кадри. Той отбеляза огромната диспропорция която се наблюдава в търсенето и предлагането на образование и се съгласи, че за преодоляването й е необходима пълна синергия между всички участници в този процес. „Ние сме готови да бъдем страна, още повече, че имаме и заделяме средства за това” категоричен бе г-н Асенов. Според него обаче, трябва да се намери начин за промяна на цялата логика в образованието.
Във втория панел стана ясно, че са налице нужните условия за подготовка на професионални технически кадри, което да позволи младите хора да останат да се образоват и работят в Смолянски регион. Като първа крачка в тази посока бе подписано Споразумение за сътрудничество между Технически колеж и ПГТТ „Христо Ботев”.
В рамките на третия дискусионен панел се чуха различни предложения. Бе обявена готовност за обучаване на специалисти и за даване на стипендии на бъдещите кадри. Бяха отправени препоръки не само за промяна на учебните планове, но и за съвместно участие на бизнеса в задаването на методологията на обучение. От страна на Стопанската камара в Смолян също бе заявено желание за съдействие в процеса.
В края на срещата всички участници се обединиха около идеята, че само с общи усилия може да се спре обезлюдяването на региона, а именно произвеждане на квалифицирани работници за индустрията, които да генерират добавена стойност и да дават възможност за по-високи заплати тук, в Родопите. Това ще бъде гарант, че младите хора ще останат по родните си места.