Областният управител проведе среща с представител на Медицински университет и МБАЛ-Смолян във връзка с разкриването на изнесено обучение на медицински сестри в Смолян

13 Юни 2014, 1158 прочита

В Областна администрация-Смолян днес се състоя среща на областния управител инж. Димитър Кръстанов с проф. Магдалена Александрова- представител на Медицински университет-София от Факултета по обществено здраве, д-р Нина Шехова- изпълнителен директор на МБАЛ „Братан Шукеров”, д-р Лидия Чорбанова- председател на Съвета на директорите в МБАЛ-Смолян и съветник на министъра на здравеопазването, д-р Марияна Методиева- член на СД в МБАЛ-Смолян. На срещата присъстваха още началникът на РИО на МОН Иван Муцевски и директори на учебни заведения в област Смолян. Повод за срещата бе разкриването от тази година на изнесено обучение за подготовка на медицински сестри в областния град.
Областният управител откри срещата и приветства гостите за постигнатото с всеобщи усилия решение да се открие такова изнесено обучение в Смолян. Той изтъкна, че в региона се полагат значителни усилия за откриването на нови пазарни ниши, с което да се допринесе за повишаване на заетостта, респ. на доходите на населението в Родопите.
Представителят на МУ-София проф. Александрова даде разяснения за самата конкурсна процедура, като уточни, че приемът започва още от есента в София. Срокът за подаване на документи, не само по специалността „Медицинска сестра”, а по всички специалности в университета, е от 23 юни до 29 юни 2014 г. Документи могат да се подават всеки ден от 9.00 до 16.00 часа във Факултета по обществено здраве в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” на ул. „Бяло море” № 8, ет. 5. Телефони за допълнителна информация: 02/ 9432 304 и 02/ 9432 292
Окончателният бал по специалността „Медицинска сестра” се образува като сбор от матурата по литература и биология или същите оценки от дипломата за средно образование и удвоената оценка от устния изпит. Максимален бал - 24. В тази връзка началникът на РИО на МОН в Смолян посочи отличните резултати на децата от област Смолян, явили се на държавен зрелостен изпит по биология. През тази година от 385 явили се, 22 деца са взели изпита с отличен. 109 от тях пък са постигнали резултат над 5.50. По думите на Муцевски се наблюдава тенденция на повишаване на интереса към природните науки, което пък говори и за наличието на потенциал в областта.
Резултатите и класирането по специалности ще бъдат обявени на 31 юли 2014 г., а записването на новоприетите студенти ще става в деканата на Факултета по обществено здраве. Обучението се провежда само в редовна форма с продължителност 4 години. Заплаща се държавна такса в размер на 350 лв. на семестър. Самото изнесено обучение ще се провежда в зали на МБАЛ-Смолян, които ще бъдат пригодени според дадените препоръки. Там ще се провежда и учебната и клинична практика. Д-р Нина Шехова заяви, че в близко време болницата ще изпита остър недостиг от кадри на медицински сестри, т.к. в момента там работят 250 сестри, 1/4 от които са в пенсионна възраст, а други – 1/3 са в предпенсионна такава.
За да се осъществи изнесеното обучение в Смолян е необходимо кандидатите да не са по-малко от 25 души.