Инж. Димитър Кръстанов: Стремим се всяко наше усилие да води до облекчения за населението и за подобряване на условията на живот в Родопите

20 Юни 2014, 1233 прочита

Днес, 20.06.2014 г. /петък/, областният управител инж. Димитър Кръстанов даде пресконференция с отчет за едногодишния период от встъпването му в длъжност. Участие взеха още заместник областния управител Емил Хумчев и директорите на двете дирекции в ОА-Смолян инж. Момчил Караиванов и инж. Ваклин Топов.
В своето изявление пред журналистите Областният управител очерта като положителни и успешни няколко основни пункта в своята и на администрацията дейност. На първо място, инж. Кръстанов изтъкна добрата реализация на правителствената политика в съответствие с потребностите на Смолянски регион. Осъществено е категорично привличане на управленското внимание за целенасочено въздействие в отделни сектори на политическия, обществен и стопански живот с цел интересите на населението да бъдат поставени на държавното внимание. На второ място, по отношение на инфраструктурата в региона на Смолян инж. Кръстанов изтъкна подобряването на работата по нейното изграждане - както на пътната, водоснабдителната, така и на оптичната кабелна мрежа и на цялостното развитие на к.к. Пампорово, включително газификацията на отделни райони. В тази връзка е привлечен значителен ресурс от 18,6 млн. лв. по Публично инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” и допълнително 2 540 000 лв. за пътната връзка Пампорово-с. Стойките. Единственият обект, който за момента изостава е Лот 27, но заданията, свързани с размразяването и доизграждането на яз. Пловдивци, на пътните връзки около Пампорово, на рехабилитационната и ремонтна пътна програма до момента се изпълняват успешно, категорично заяви Областният управител.
Другото нещо, с което трябва да се запомни тази година е упоритият труд който се полага за участието на региона в разпределението на европейските ресурси. Инж. Кръстанов припомни ефективното участие в подготовката на Споразумението за партньорство с Европейския съюз 2014-2020 г. и връзката с всички европейски програми за седемгодишния период който предстои. Всичко това дава възможност да се изведат и поставят проблемите на Смолянски регион на по-предно, водещо място. „Финансовият инструмент ВОМР е основният смолянски принос и реална възможност, с индикативен бюджет на стойност 157 млн. лв., региона да участва в по-справедливо разпределение на европейските ресурси” заяви инж. Кръстанов. На следващ ред, областният управител изтъкна членството на Смолянски регион от началото на месец май в Асоциацията „Евромонтана”, което също открива нови възможности за участие на региона в разпределението на тези средства. Едновременно с това се подготвя и участие на региона в новата бъдеща програма "Балкани - Средиземно море 2014-2020" с участието на Гърция, Кипър, Албания и Македония.
Инж. Кръстанов информира и за предстоящото на 24 и 25 май 2014 г. в Ксанти /Р Гърция/ работно заседание, където областният управител, като член на Наблюдаващия комитет по ОП „Европейско териториално сътрудничество”, ще участва със свои експерти при определяне на макрорамката за следващия планов период. „С оглед съгласуваните процедури с гръцките партньори, на срещата ще заявим категоричната ни позиция в инфраструктурната част на тази програма да се включат обекти за над 23 млн. евро” каза инж. Кръстанов. Той допълни, че общата стойност на програмата възлиза на 126 млн. евро., от които 23 400 000 евро да бъдат за развитие на пътната мрежа Средногорци-Рудозем /обход/, пътната връзка около ГКПП Рудозем и за довършване на втория етап на връзката между път ІІ-86, двете мостови съоръжения в кв. Устово и връзката до пътен възел „Бункера”.
По отношение на опита да се стабилизира пазарът на работна сила в областта, инж. Кръстанов отчете, че са приключили всички дейности по подготовката на изнесеното обучение на медицински сестри, като в момента тече кампанията за прием на студенти. Едновременно с това се полагат усилия да се приведе професионалното обучение и подогтовката на средни техници и специалисти за металообработка в ПГТТ „Хр. Ботев” в съответствие с нуждите на укрепващия и развиващ се индустриален отрасъл в региона.
Друго постижение, което още в първите месеци на управлението е поето като ангажимент, е пълната и категорична прозрачност на Областната администрация- Смолян. В тази връзка, инж. Кръстанов заяви, че администрацията е класирана като подгласник в годишния национален конкурс на Фондация за прозрачни регламенти в категорията за „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и гражданското общество”. През следващата седмица зам. областния управител Бейхан Дуран ще присъства на тържествена церемония по награждаване на победителите в София, където ще му бъде връчен Годишния приз за прозрачност и партньорство в дейността на областната администрация.
В отчета за работата на Областна администрация – Смолян, областният управител даде още справка за административната дейност, според която в рамките на една година издадените заповеди са 672 бр., в т.ч. заповеди за отмяна на заповеди на кметове на общини- 7 бр., връщане на решения за ново обсъждане в ОбС- 18 бр., отнасяне на решения на ОбС за отмяна в съда- 5 бр., заповеди за предоставяне на достъп до обществена информация- 3 бр. За този период в ОА са обработени 4527 бр. входящи и изходящи преписки. Извършени са проверки и е даден отговор на 153 бр. жалби, сигнали и молби на граждани.
Областният управител отбеляза също три основни достижения на сегашното правителство в национален план. Това са значителното повишаване на фискалния резерв на страната от 3,9 на 6 млрд. лв., категоричното задържане на растежа на държавния дълг и новооткритите 42 хил. работни места по данни на НСИ към 01.06.2014 г.
Инж. Кръстанов подчерта и усилията, които са положени за възстановяване на болницата в Девин, за подкрепата която се оказа на МБАЛ- Смолян и болницата в Рудозем, за съдействието РДТ „Николай Хайтов” да отвори отново врати, за подкрепата да се стабилизират бюджетите на някои общини, които изпитват определен структурен дефицит и като цяло за привличането на ресурси за завършване на обекти, чието строителство е започнало в предходния мандат.
В заключение, областният управител инж. Димитър Кръстанов каза: „При изпълнение на нашите функции и задължения, ние се ръководим преди всичко от това всяко наше усилие да води до облекчения за населението и за подобряване на условията на живот тук в Родопите”.