В област Смолян обстановката е спокойна, отчете на заседание екипът към Постоянната областна епизоотична комисия

05 Декември 2007, 1944 прочита





Областният оперативен екип към Постоянната областна епизоотична комисия проведе заседние вчера във връзка с възникналото огнище на инфлуенца по птиците в Румъния и получен факс от Европейската комисия за констатиран случай на заболяването в Полша. В област Смолян обстановката е спокойна, стана ясно от срещата.
Издадени са заповеди на министъра на земеделието и продоволствието, областния управител, Националната ветеринарномедицинска служба и Районната ветеринарномедицинска служба - Смолян, в които са посочени конкретни превантивни мерки, за да не бъде допуснато разпространението на болестта на територията на страната и областта. Заповедите са насочени към работата на съответните институции, имащи отношение и отговорности към проблема.




Невелина Караасенова
Ст. експерт “Връзки с обществеността”
05.12.2007 г.