Областният управител разкри четири работни места по проект „Подкрепа за заетост”

27 Юни 2014, 1115 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов разкри четири работни места по проект „Подкрепа за заетост” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Назначените са четирима души трайно безработни, които ще осъществяват трудова дейност на ГКПП „Златоград” за период от 6 месеца. Дейностите, които наетите лица ще извършват са свързани с поддръжка и текущ ремонт на пътните и отводнителни съоръжения около пункта, озеленителни мероприятия, участие в зимното поддържане на пътя и др.
Основната цел на проект „Подкрепа за заетост” е насърчаване на работодателите да осигурят заетост преимуществено на хора от уязвимите групи на пазара на труда. Осигурявайки стимули за бизнеса под формата на субсидия за възнаграждения ще се инвестира и в знанията и уменията на наетите безработни, като им бъде осигурено обучение по ключови компетентности, необходими за адаптиране към условията на пазара на труда.