Проведе се Консултативен форум за подготовка на програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море 2014-2020”

01 Юли 2014, 1100 прочита

Консултативен форум за подготовка на програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море 2014-2020” се проведе на 27.06.2014 г. /петък/ в София. Участие във форума взеха главните експерти от Областна администрация- Смолян Жасмина Бошнакова и Елица Чавдарова. На събитието присъстваха представители на местни и регионални власти, териториални звена на централната администрация, НПО и други социално-икономически партньори, потенциални бенефициенти по програмата.
Основна цел на форума бе да се представят резултатите от направения териториален анализ и да се представи за обсъждане стратегическата рамка на програмата – тематични цели и инвестиционни приоритети на програмата. Тя цели да продължи изграденото сътрудничество в рамките на програмата „Югоизточна Европа 2001-2013”, като създаде допълнителни предпоставки за дългосрочно партньорство между широк кръг институции и организации в Гърция, България, Кипър, Македония и Албания.
Коментари и предложения по програмата могат да се правят до средата на месец юли. Материалите от събитието са публично оповестени и могат да се разгледат на сайта на Министерство на регионалното развитие.