Заместник областния управител Емил Хумчев участва в проведеното днес Регионално събрание на Областния читалищен съвет

01 Юли 2014, 1025 прочита

Днес /01.07.2014 г./, в зала 115 на Областна администрация-Смолян се проведе Регионално събрание на Областния читалищен съвет /ОЧС/. В него участие взе заместник областния управител Емил Хумчев, който благодари за осъществяваната многообразна читалищна дейност в областта и подчерта, че усилията за постепенно увеличаване на държавната субсидия продължават. Той изрази надежда, че програмата за модернизиране и укрепване на читалищата е от голяма полза за културните институции и изказа готовност за подкрепа, според възможностите на областната управа. Емил Хумчев призова с всеобщи усилия да се направи така, че „всеки жител на дадено населено място, независимо от неговата религиозна и политическа ориентация, да има пряк достъп до всички културни храмове – читалищата”.
Регионално събрание на ОЧС протече при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността от създаването на ОЧС и задачи след 33-я конгрес на Съюза на народните читалища; 2. Избор на ново ръководство на ОЧС; 3. Разни.
По първа точка докладва Христо Гиневски, който подчерта ролята на читалищата като вековни културни институции, пазещи и развиващи традициите в сферата на духовния живот на българите. На национално ниво той отчете, като положителни резултати, получаването на държавна финансова подкрепа и съхраняване на основната функция на читалищата - да бъдат стожер на културния живот във всички региони на страната. На местно ниво, Гиневски подчерта усилията, които се полагат за запазване на читалищата. Така, според доклада, в област Смолян функционират 91 читалища, които членуват в Съюза на НЧ. 12 от тях са в градовете, а 79 са в селата. Членовете на читалищата са 5946, от тях 2628 членуват в градските културни институции, а 3286- в селските. В сравнение с 2007 г. броят на читалищата е нараснал с 20, а членовете с 1218. През годините те организират множество прояви, като за пример Гиневски посочи 2012 г. Тогава са проведени 412 чествания на бележити годишнини и юбилеи, 138 обсъждания на книги, 479 празненства,119 събори, 67 читалища имат музейни сбирки. Христо Гиневски подчерта основната мисия, която си поставят всички читалищни структури, а именно тяхното запазване, формиране на нови инициативи и партньорства, увеличаване на собствените приходи. Работи се и за подобряване на нормативната база. В своето изказване Христо Гиневски бе категоричен, че е необходимо по-настоятелно да се изисква помощ от отделните общини, т.к. това е в полза на жителите на съответната община. Той заяви също, че предстои обмислянето и евентуално възстановяване на Роженски събор.
По точка две от дневния ред отношение взе Иван Иванов, председател на НЧ „Христо Ботев-1871”. Единодушно беше избрано следното ръководство на ОЧС: председател- Христо Гиневски, секретар- Пламен Чингаров и касиер- Величка Каварджикова.
Съгласно Устава на Съюза на НЧ ОЧС приема и администрира неспазването на ЗНЧ и на самия устав. Може да подава сигнали до областния управител за неправомерни действия спрямо читалищата, както и да подписва с него споразумения за партньорство, да поддържа връзки с местни и инационални медии и др.
В края на регионалното събрание, представители на близо 70 читалища от областта, имаха възможност да разискват актуални проблеми и да представят възможности за тяхното разрешаване.