Проект на Областна администрация-Смолян с висока оценка за добра практика в опазване на биоразнообразието

03 Юли 2014, 1101 прочита

В периода 01-02 юли 2014 г. представители на Съвместния технически секретариат (СТС) на Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013”, г-н Димитрис Папатанасиу и г-жа Анастасия Аритци извършиха посещение на място в Областна администрация - Смолян и в област Източна Македония и Тракия в рамките на проект „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина” (REPORT). По време на посещението в област Смолян присъства и г-жа Величка Костадинова от информационното звено на СТС в гр. Смолян.
И при двамата партньори, експертите от СТС разгледаха документацията на проекта, цялостният му напредък и постигнатите резултати при неговото изпълнение. След проверката в Смолян на 01 юли 2014 г., представителите на СТС изразиха своето удовлетворение от свършената работа и постигнатите резултати от водещия партньор Областна администрация – Смолян. Споделиха, че проекта е пример за добра практика, който ще бъде промотиран и в бъдеще като такава. Пожелаха на екипа, който го е реализирал (ръководител инж. Ваклин Топов, технически асистент Стефка Гарова и финансов експерт Илияна Бадьокова, и със съдействие от страна на ръководството и служителите от ОУ ПБЗН – Смолян и РС ПБЗН – Златоград, Рудозем, Девин и Доспат, както и на служители от РДГ – Смолян и др.) да надградят постигнатото.
Това е проект, по който в периода 14.03.2011 г. – 14.03.2013 г. се създаде система за ранно предупреждение на горски пожари и се оборудваха центрове в областното управление и районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението” със специализиран инвентар за гасене на пожари и с високопроходими автомобили за достъп до трудно достъпни терени.
Финансирането, в размер на 830 920,40 евро е от Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013”. От тях 85 % са от програмата, а 15 % е националния принос на България и Гърция.