Министерство на културата предостави 216 хил. лв. за подпомагане провеждането на културни събития по регионите

08 Юли 2014, 1091 прочита

С ПМС № 174 от 26 юни 2014 г. са предоставени средства за подпомагане провеждането на национални и регионални събори на българското народно творчество и други събития в сферата на културата. Чрез бюджетите на общините се предоставят средства в размер на 216 хил. лв., съобщиха от РЕКИЦ "Читалища", Област Смолян.
Със своята устойчива биография и авторитет в културното ни пространство Балкански фолклорен фестивал в Неделино, който отговаря напълно на необходимите критерии, ще бъде подкрепен с допълнителен трансфер на стойност 9000 лв.
Подборът на включените събития, е основан на следните критерии: популяризиране на българското народно творчество и традиции; степен на представителност на традиционната култура на местните общности и на съответния регион; устойчивост като запазена марка на дадено място с фокус към облика на регионите; оригиналност и ясна визия на мисията и структурата на събитието, качество на мениджмънта и художествените критерии при селекцията на програмата; обем и качество на международното участие с оглед на междукултурния диалог и сътрудничество в областта на нематериалното културно наследство и традицията; синтетичност на фестивала/събитието (съпътстваща програма, връзка на нематериалното културно наследство със съвременните изкуства извън предмета на събитието, съвременни форми за неговото документиране и представяне); образователен елемент (участие на деца и младежи, както и на такива от различни етнически групи); членство на събитието в авторитетни европейски и световни асоциации с оглед постигане на реално участие на фестивали в европейския и световен културен процес; качество на PR стратегия.