Институции и транспортни фирми обединиха усилия за мерки срещу нерегламентирания превоз на пътници

06 Декември 2007, 2313 прочита

По инициатива на областния управител д-р Петър Фиданов бе проведена среща между представители на транспортните фирми, осъществяващи превоз на пътници по направлението Смолян-Пловдив-Смолян и други линии, и представители на институциите, които имат контролиращи функции по Закона за автомобилните превози.
Дискусията, която протече повече от 2 часа вчера следобед, бе свързана с неправомерния превоз на пътници и търсенето на решение на проблема.
Преди срещата лицензираните превозвачи са изпратили декларация на областния управител, в която се казва, че “от години съществува незаконен бизнес, изразяващ се в превоз на пътници от превозвачи без необходимия лиценз, които превозват под формата на случаен и специализиран превоз”. В декларацията се настоява областният управител да организира среща на деклараторите с институциите.
По време на вчерашната дискусия бяха изказани мнения, че от години съществува нелоялна конкуренция от така наречените маршрутки спрямо останалите превозвачи, тъй като шофьорите на микробусите не слагали табели, не издавали билети и по този начин незаконно превозват пътници. Повечето от фирмите се обединиха около факта, че сегашната нормативна уредба е непълна и дава възможност за нелоялна конкуренция. Според тях има три вида нелоялни превози: маршрутките, леките таксиметрови автомобили, които извършват таксиметрова дейност на цената на билета, и частните автомобили, които качват пътници също за толкова, колкото струва билетът. Подобни случаи са констатирани от Регионална дирекция “Автомобилна администрация”, но за да бъдат нарушителите санкционирани трябват свидетели и установените факти да са издържани пред съда.
В края на срещата всички участници се обединиха около следните решения:
- Директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” да представи на областния управител становище-предложение за промяна на нормативната уредба по отношение ограничаването на така наречения “случаен превоз” в срок до месец, след което то да бъде внесено в Министерството на транспорта;

- комисия от представители на институциите, които имат контролиращи функции по Закона за автомобилните превози да започнат комплексни проверки;

- Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – Смолян да отчита резултатите от проверките, извършени на територията на областта, като в доклада трябва да бъдат включени и предприетите мерките за отстраняване на нарушенията;


- следващите работни срещи да се провеждат в разширен формат, като бъдат включени и представители на институции от Пловдив и София с цел търсене на съвместни действия за решаване на проблема.

На срещата присъства зам.-областният управител инж. Димитър Кръстанов, който пое ангажимента да координира набелязаните решения в рамките на законовите правомощия, които има.
В дискусията участваха представители на повече от 10 транспортни фирми, Областна администрация, община Смолян, ОД”Полиция”, Районна прокуратура - Смолян, ТД на НАП – Смолян, РД “Автомобилна администрация” и др.
Невелина Караасенова
Ст. експерт “Връзки с обществеността”
06.12.2007г.