Проведе се второ заседание на Постоянната областна епизоотична комисия

18 Юли 2014, 1174 прочита

Днес, 18.07.2014 г. /петък/ в Областна администрация- Смолян се проведе второ заседание на Постоянната областна епизоотична комисия. Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и на основание чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Регламент 1266/2007/ЕС и Раздел ІV от Наредба № 19/14.12.2005 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта син език е определено всички общини от област Смолян да бъдат включени в т.нар. Предпазна зона, която е с радиус от 100 км.
За предотвратяване на разпространението на болестта “син език” бяха набелязани и обсъдени мерки на първото заседание на Епизоотичната комисия, чието изпълнение вече се осъществява от кметовете на общини в областта. Някои от мерките включват преброяване и регистриране на едрите и дребни преживни животни; извършване на клинични прегледи през две седмици на овцете; взимане на кръвни проби от животните и др. Остава в сила забраната за движение на животните и паша на стадата за времето от 19.00 до 08.00 часа. Като най-важна превантивна мярка се очерта забраната за придвижване на възприемчиви за син език преживни животни. Собствениците на животни следва да следят за промяна в състоянието на добитъка и да информират ветеринарните специалисти при поява на симптоми като посиняване на езика, отоци в муцуната, ерозии в лигавицата на устната кухина, ерозии във венеца над копитата и др.
Няма опасност за здравето на хората!