Областният управител разпореди засилено наблюдение на нивото на реките и язовирите в област Смолян

06 Август 2014, 1007 прочита

Предвид усложняване на хидрометеорологичната обстановка и очакваните валежи в периода 6 - 8 август 2014 г., областният управител инж. Димитър Кръстанов с официално писмо разпореди до кметовете на общини да се създаде необходимата организация за засилено наблюдение на нивото на водите в реките и язовирите. Необходимо е кметовете да предупредят собствениците и ползвателите на язовири и микроязовири на територията на съответната община за стриктно спазване изискванията на чл. 142 от Закона за водите, както и да се прегледат общинските планове за защита при бедствия, в част наводнение, с цел своевременното им въвеждане в действие при необходимост. Наред с това кметовете ще следва да изпълнят и необходимите превантивни мерки, съобразно обстановката, за недопускане и застрашаване живота и здравето на населението и нарушаване на инфраструктурата на територията на общината.