Допълнителен пакет от мерки за ограничаване разпространението на болестта „син език” прие Постоянната областна епизоотична комисия

21 Август 2014, 1130 прочита

Днес в Областна администрация – Смолян се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия във връзка с предприемане на допълнителни мерки за ограничаване разпространението на заболяването „син език” по преживните животни в областта. На заседанието, водено от областния управител инж. Димитър Кръстанов, присъстваха представители на всички отговорни институции, които бяха обстойно запознати с предприетите действия от страна на държавата и взетите мерки за превенция на разпространяването на болестта. „Синият език“ е заразно заболяване, което се разпространява основно чрез кръвосмучещи насекоми, като главната превенция, е пръскането с препарати.
По данни на директора на Областна дирекция по безопасност на храните/ОДБХ/ д-р Сава Бозуков умрелите от болестта животни към 15.08.2014 г. са били 190, а към 19.08.2014 г. техният брой е нараснал на 214. Днес регистрацията на загинали домашни животни продължава. Огнищата на "син език" в Смолянско са 17, като се чакат близо още 140 проби. Единствено в община Рудозем все още няма положителен резултат. Специалистите са отчели най-ниска заболеваемост в общините Девин, Чепеларе, Златоград и Мадан. В община Смолян броят на заразените животни расте, а най-засегната от болестта е община Баните. Към момента само една кола обслужва общините за извозване на умрелите животни, като на заседанието се взе решение да се отправи официално искане за отпускане на още един автомобил. Д-р Бозуков бе категоричен, че основна причина за бързото разпространение на заболяването е неспазването на забраната за паша на всички възприемчиви животни в часовете с активен летеж на кулокоиди /род комари/ от 19.00 ч. до 08.00 ч.
Допълнителният пакет от мерки, изложен от д-р Бозуков по време на епизоотичната комисия, включва съхраняването на умрелите животни до пристигането на екарисажна кола за тяхното извозване. За целта още днес Областният управител ще изпрати своя заповед до кметовете на общини, които съвместно с официалните ветеринарни лекари и с кметските наместници, ще бъдат задължени да определят охраняеми площадки /временни/, на които да се събират умрелите животни и от където да се товарят за извозване до екарисаж. Те ще трябва да осигурят и чували с цел предпазване от разкъсване на плът и разнасяне от домашни или диви животни.
Д-р Валентина Мелемова, началник отдел „Здравеопазване на животните” към ОДБХ-Смолян апелира към всички стопани за повече отговорност и съдействие при организацията и придвижването на животните до съответната площадка, както и при тяхното товарене на екарисажната кола. Тя разясни, че на засегнатите животновъди ще бъдат изплатени обезщетения, но подчерта, че такива ще има само за стопаните, чиито животни са с налична ушна марка и са официално регистрирани. Заявлението за обезщетение се подава в 3- дневен срок от датата на събитието или едва след като има констатация на болестта, заедно с бележката от екарисажа, стопанинът ще получи обезщетение от страна на държавата за умрялото животно.
Изтегли ЗАПОВЕД