Новини

Правителството одобри издаването на разрешение за проучване на подземни богатства в местността „Бахтерица”

16 Октомври 2013, 1509 прочита

На свое редовно заседание Министерски съвет одобри издаването на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в местността „Бахтерица”. Площта е разположена в землищата на селата Босилково, Давидково, Дебеляново, Кръстатица, Баните, Малка Арда, Оряховец и Стърница в община Баните и в село Петково в община Смолян. След проведен търг фирма „ДРП” ООД получава разрешения за три години и за една година за проучване на площта „Бахтерица”. За срока на разрешенията фирмата се задължава да осъществи проучвателните дейности за своя сметка при спазване на всички изисквания на законодателството, да плати такса за ползваната площ и да представи банкова гаранция за обезпечаване на задълженията по опазване на околната среда. Графикът за изпълнение на конкретните дейности от работните програми и остойностяването им...

Областният управител инж. Димитър Кръстанов участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

16 Октомври 2013, 1361 прочита

На 15.10.2013 г. областният управител инж. Димитър Кръстанов участва в заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен район (ЮЦР) в Хасково. На него присъстваха представители на министерства, областните управители от областите на ЮЦР, представители на организациите на работодателите и на работниците на национално ниво. На заседанието областният управител инж. Димитър Кръстанов направи презентация на възможностите на пилотния модел на Водено от общността местно развитие (ВОМР) за многофондово финансиране на Смолянска област. Той представи пред широката аудитория предприетите в тази насока стъпки, мотивите за това област Смолян да бъде пилотен модел за ВОМР, какво представлява ВОМР и какви са бъдещите възможности на модела. На срещата представител от Министерство на регионалното развитие представи Оценка на въздействието на Закона за регионалното развитие...

Указание във връзка с Решения 489 и 491 от 26.09.2013 г. на Общински съвет Смолян

15 Октомври 2013, 1495 прочита

Изтегли Ukazanie.pdf

Новооткритата паметната плоча с барелеф на редник Стефан Чернев ще бъде включена към Областният регистър „Военни паметници”

14 Октомври 2013, 1311 прочита

Новооткритата паметната плоча с барелеф на героя от Балканската война Стефан Чернев ще бъде включена към Областният регистър „Военни паметници”. Решението е взето на редовно заседание на Областна комисия „Военни паметници”. Паметната плоча бе открита на 12.10.2013 г. в с. Стойките. Изграждането на паметника е включено като част от програмата на Националния организационен комитет за честване на 100- годишнината от Балканските войни 1912-1913г. На събитието присъстваха областният управител инж. Димитър Кръстанов, секретарят на Областната комисия „Военни паметници” Георги Георгиев, евродепутатът Владимир Уручев, народният представител Даниела Дариткова, командирът на 68 бригада „Специални сили” полк. Михаил Попов, почетния председател на Съюза на ветераните от войните д-р Тодор Анастасов, полковник Борис Раков - председател на Областния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от...

Областният управител инж. Димитър Кръстанов поздравява всички мюсюлмани по случай празника Курбан Байрам

14 Октомври 2013, 1246 прочита

Уважаеми г-н Районен мюфтия, Уважаеми мюсюлмани, Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай големия празник КУРБАН БАЙРАМ! Това е празник посветен на нравствените добродетели и на близостта в човешкото общуване. Празник, който ни учи на мъдрост и ни прави още по-отговорни и добронамерени към ближния. Нека съхраним и продължим традицията към закриляне на бедните и страдащите, към почитане хляба на трапезата ни, към живот изпълнен с мир и разбирателство. Пожелавам здраве, дълголетие и воля за реализиране на всички добри начинания! Честит празник!

Държавният архив в Смолян отпразнува своя 50-годишен юбилей

14 Октомври 2013, 1294 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов поздрави ръководството и колектива на „Държавен архив” – Смолян по случай неговата 50- годишнина. Юбилеят бе отбелязан на 11 октомври 2013 г. с изложба в две части и мултимедийна презентация. В приветствието си инж. Кръстанов заявява, че това е един достоен юбилей, тъй като в архива на Смолян се съхраняват изключителни образци от историята. „Ролята на Архива е историческа, защото работещите през годините в него са съумяли да съхранят драматичната история на Смолянски регион. Това е район, устоял на превратностите на времето и е успял да запази най-висшите човешки добродетели като народопсихология и като обществена практика”, допълва инж. Кръстанов. Областният управител връчи поздравителен адрес на г-жа Зоя Начева, директор на институцията. В него той пожелава на юбилярите...

Тържествено се откри Десетата международна туристическа борса в Пампорово

14 Октомври 2013, 1254 прочита

Тържествено бе открита Десетата международна туристическа борса „Планините в България – гостоприемство в четири сезона” в Пампорово. На официалното откриване, наред с областният управител инж. Димитър Кръстанов, присъстваха още евродепутатът Владимир Уручев, Анелия Генова – директор на Дирекция „ Маркетинг, реклама и информация в туризма” към Министерство на икономиката и енергетиката, председателят на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация Благой Рагин и др. В обръщението си към организаторите и гостите на форума, инж. Кръстанов заяви, че именно Пампорово е мястото, на което трябва да се провежда това мащабно изложение, на което да се показват конкретните възможности на туристическия бранш и да се търси рекламна реализация на дестинацията Родопи. В качеството си на представител на изпълнителната власт, той увери, че Областна администрация...

Зам.-областният управител Емил Хумчев участва в конференция за представяне на проект "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

10 Октомври 2013, 1343 прочита

Зам.-областният управител Емил Хумчев днес взе участие във встъпителна конференция за представяне на Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия". Посолството на Кралство Норвегия бе сред поканените да участват в конференцията. Организатор на събитието е Министерство на икономиката и енергетиката. Конференцията бе открита от зам.-министъра Красин Димитров и от посланика на Норвегия в България Н.пр. Гуро Катарина Викьор. Целта е представяне на Програмата и възможностите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в следните направления: производство на електрическа енергия от водна енергия на съществуващи водоснабдителни и напоителни системи; енергийна ефективност в обществени сгради (смяна на горивни инсталации и системи) и използване на енергия от възобновяеми източници за производство на топлинна енергия; производство на горива от биомаса; дейности, свързани с обучение...

Постоянната областна епизоотична комисия въвежда превантивни мерки срещу разпространението на шарка по овцете и козите в област Смолян

10 Октомври 2013, 1318 прочита

На 09.10.2013 г. в Областна администрация - Смолян се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия /ПОЕК/. Присъстваха членовете на комисията от ОД „Безопасност на храните”, ОД на МВР, РД „Гранична полиция”, Регионална здравна инспекция, ОУ на „Гражданска защита”, ОД „Земеделие”, РИОСВ, Регионална дирекция по горите и Областна администрация-Смолян. Заседанието се проведе след получено съобщение за констатирана шарка по овцете и козите в с. Стоилово, община Малко Търново, област Бургас и в с. Кочан, община Сатовча, област Благоевград. В тази връзка със Заповед на областния управител инж. Димитър Кръстанов се въвеждат превантивни мерки срещу разпространението на заболяването на територията на област Смолян. Мерките предвиждат кметовете и кметските наместници на всички населени места да извършат преброяване на дребните преживни животни и да...

Областният управител инж. Димитър Кръстанов проведе работна среща с кметове от община Смолян

08 Октомври 2013, 1296 прочита

На 7 октомври 2013 г. областният управител инж. Димитър Кръстанов проведе работна среща с част от избираемите кметове от община Смолян. Участие в срещата взеха кметовете на с. Широка лъка, с. Виево, с. Кутела, с. Могилица, с. Петково, с. Смилян. На работната среща бяха обсъдени актуални проблеми засягащи отделните населени места. Като проблем в работата си някои от кметовете посочиха разработването на проекти за усвояване на средства от еврофондовете, като те поискаха съдействие от Областния управител при тяхната подготовка. Те поискаха и възможност за удължаване на програмите за осигуряване на временна трудова заетост, тъй като през зимния период селата имат най-голяма нужда от тях. Областният управител инж. Димитър Кръстанов изслуша внимателно всички присъстващи. От своя страна той заяви, че относно Програмата...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162