Новини

Еднодневно обучение на експерти „Човешки ресурси”

03 Юни 2013, 1734 прочита

На 31 май в Областна админинстрация-Смолян се проведе обучение на експерти в областта на човешките ресурси. Участваха представители от общините, регионалните структури, НПО, обучителни институции от областта. Дейността е част от проект с наименование „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”, финансиран по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.5.„Транснационално и междурегионално сътрудничество”. Подобни обучения се провеждат паралелно в петте областни центрове от Южен централен район, които са партньори по проекта. В дневния ред на обучението се разгледаха следните теми: 1. Запознаване с нормативната база и Стратегическото планиране в областта на човешките ресурси; 2. Представяне на извършен обобщен Ситуационен анализ, идентифициране на проблемите и коментари и предложения за начините за решаването им. 3. Управление на политики за човешките ресурси, в...

Областна администрация Смолян продължава работа по проект "Подобрена достъпност на трансграничните пътища с цел интегриране на Югоизточна Европа" ACROSSEE

30 Май 2013, 1470 прочита

На 21 май 2013 г. в Брюксел, Белгия се проведе среща-дискусия по проект "Подобрена достъпност на трансграничните пътища, с цел интегриране на Югоизточна Европа", с Акроним: ACROSSEE. Водещ партньор по проекта е Централноевропейска инициатива Триест, Италия. На срещата се обсъди и дискутира работата по Работен пакет 3 по проекта, съгласно който всеки партньор трябва да направи анализ, съобразно националните приоритети в сферата на транспорта и целите на проекта, и въздействието, което ще има изпълнението в национален и регионален мащаб. По работен пакет 3 координираща роля имат университетите в Гърция, Словения, Венеция – Италия, Австрия и Румъния. Предстои нова среща, на която ще се обсъдят готовите резултати по Работен пакет 4 и 5, от проведените изследвания в областта на транспортната инфраструктура...

Проведе се работна среща по проект на Областна администрация

22 Май 2013, 1579 прочита

В изпълнение на дейности по международен проект „Устойчив модел за развитие на зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, на 22 май ОА-Смолян проведе работна среща със заинтересовани страни от областта. В срещата участваха представители на общини, на бизнеса, на регионални структури и неправителствени организации. Ръководителят на проекта г-жа Петя Пампорова откри срещата и представи резюме на проекта. Членовете на екипа презентираха Координационен модел и План за устойчиво развитие на Смолянска област. Присъстащите бяха запознати с проект на Стратегия за развитие на област Смолян за Програмен период 2014-2020 г. Презентацията „Областен информационен център –...

Областна администрация Смолян получи втора награда в конкурс на „Фондация за прозрачни регламенти”

22 Май 2013, 1489 прочита

На 16.05.2013 г. на тържествена церемония в Метрополитън Хотел София за пета поредна година бяха връчени Годишните призове за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации в България. Областна администрация Смолян получи втора награда в категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на празрачност в действията на администрацията”, с практиката „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”. За първа година Областна администрация Смолян е обявена за един от най-добрите партньори на гражданското общество, благодарение на активното и партньорство с Нестопанска организация “Център за алтернативно развитие на Родопите” – Смолян, което датира от няколко години. Тази награда е оценка за усилията, които екипа полага за отваряне, достъпност и прозрачност...

Приключи реализацията на проект „Епидемиологична карта на региона в мрежата”, с акроним EMN, финансиран по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”

21 Май 2013, 1521 прочита

На 17.05.2013 год. приключи реализацията на проект, финансиран по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013” Продължителност на проекта беше 25 месеца Проектът е по Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.3: Сътрудничество и взаимодействие в областта на здравеопазването и социалното благосъстояние. Общият бюджет на проекта: 293 495 евро Партньори: Водещ партньор – Регион Източна Македония и Тракия (гръцка страна) Областна администрация Хасково Областна администрация Смолян Основната цел на проекта бе създаването на здравно-епидемиологична карта чрез събиране на данни от регионите и тяхното изследване, като бяха идентифицирани проблемите, които оказват влияние върху...

По повод възникналото напрежение на границата между България и Гърция при ГКПП Златоград, областният управител инж. Стефан Стайков проведе среща с г-н Фотис Каралидис – зам.- управител на област Източна Македония и Тракия

30 Април 2013, 1517 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков проведе среща с г-н Фотис Каралидис – зам.- управител на област Източна Македония и Тракия, по повод възникналото напрежение на границата между България и Гърция при ГКПП Златоград. На нея присъствуваха и г-н Мирослав Янчев – кмет на гр. Златоград и г-н Мараитис – председател на Търговско-промишлената камара на гр. Ксанти. Тема на разговора бе рязката промяна в поведението на гръцките контролни органи и прилагания двоен стандарт при проверки на преминаващите български и гръцки транспортни средства. Това провокира протести от страна на български търговци и шофьори, които частично блокираха пътя и въведоха ограничителен режим. От разговора стана ясно, че причина за възникналото напрежение е нелегалния внос на стоки и нелоялната конкуренция на пазара в...

Национална среща за представяне на Координационен модел и План за устойчиво развитие на Смолянска област, разработени по проект GREEN MOUNTAIN

30 Април 2013, 1490 прочита

Национална среща за представяне на Координационен модел и План за устойчиво развитие на Смолянска област, разработени по проект GREEN MOUNTAIN се проведе на 26-ти април в София. Форумът уважиха с присъствието си негово превъзходителство посланикът на Република Италия Марко Контичели, търговският представител на посолството на Австрия в България д-р Михаел Ангерер, г-н Клаудио Карлоне от Провинция Мачерата, Италия - ръководител на проекта; представители от министерства; големи български и чуждестранни фирми и инвеститори; неправителствени организации и други. Областният управител на област Смолян инж. Стефан Стайков като символичен домакин откри форума. В приветствието си той каза: „Ние работихме усилено и се надяваме, че предлагаме един успешен модел на добра практика, която може да се мултиплицира, както в други планински райони...

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ С ПРАВАТА ИМ КАТО ГРАЖДАНИ НА ЕС –„МЕСЕЦ НА ЕВРОПА”

25 Април 2013, 1474 прочита

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ С ПРАВАТА ИМ КАТО ГРАЖДАНИ НА ЕС –„МЕСЕЦ НА ЕВРОПА” АПРИЛ – МАЙ 2013 Г. Областна администрация - Смолян, НЧ „Светлина – 1938” гр. Неделино и и НЧ „Нов живот 1948” с. Чепинци, община Рудозем, организират провеждането на публични прояви за запознаване на българските граждани с правата им като граждани на Европейския Съюз – „МЕСЕЦ НА ЕВРОПА” април – май 2013 г. ПРОГРАМА 29 април 2013 г. от 18.00 часа Клуб на културните дейци - Смолян, концертна програма на НЧ „Светлина – 1938” 30 април 2013 г. от 19.00 часа Концертна програма на НЧ „Светлина – 1938” гр. Неделино и НЧ „Напредък”-Средец, на площада в с. Средец, община...

„РОДОПА ПЕЕ И ТАНЦУВА” – II - надпяване, надсвирване и надиграване на танцови, музикални състави и индивидуални изпълнители

23 Април 2013, 1749 прочита

Областният управител на Смолян инж. Стефан Стайков има удоволствието да покани всички родопчани, приятели и гости на областта на: Надпяване, надсвирване и надиграване на танцови, музикални състави и индивидуални изпълнители, под надслов „РОДОПА ПЕЕ И ТАНЦУВА” - II по проект JTI-TARGET, по Програма за ЕТС „Гърция – България 2007 - 2013“, което ще се проведе на 27. IV. 2013 г. от 16.30 ч. на централния градски площад в гр. Доспат. Проект „Joint Tourism Initiative Targeting Heritage” /„Съвместна туристическа инициатива”/, с акроним „JTI-TARGET” е по Приоритетна ос 1 Качество на живот по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013 г.”; съфинансирана от Европейския сьюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национален принос на Република България и...

Министерство на физическото възпитание и спорта провежда национално проучване за интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

22 Април 2013, 2674 прочита

Министерство на физическото възпитание и спорта стартира на 11 април 2013 г. мащабно проучване относно интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта. Продължителността на допитването е три седмици. Всички български граждани, които имат отношение към родния спорт могат да изразят своето мнение в рамките на онлайн проучването, да отправят съвети и препоръки. Данните ще бъдат обстойно разгледани и анализирани. Идеята на МФВС е да се обобщят мненията на колкото се може повече граждани във връзка с техните предпочитания, отношение и желание да практикуват определен вид спорт. Това ще е от полза както за актуализиране на нормативната уредба, така и при планиране на програмите и политиките на държавната и местна власт по отношение на спорта. До края на допитването...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161