Новини

Строят Елидже – Ксанти от границата, дейностите започват до година

10 Юли 2013, 1552 прочита

В периода 2014-2015г. започва строителството на първия етап от граничния път Елидже- Ксанти. Това стана ясно на работна среща в Сминти, по строежа на граничния път Рудозем – Ксанти. Участие взеха областният управител на Смолян инж. Димитър Кръстанов, областният управител на Източна Македония и Тракия Арис Янакидис, управителят на Ксанти Фотиос Каралидис и председателят на Управителния съвет на Държавната строителна фирма „Егнатия Одос” – инж. Парис Савоадис. Бяха обсъдени широк кръг въпроси. Единодушно бе възприето предложението на инж. Кръстанов първият етап на проектиране и изграждане на пътната връзка да започне от Елидже към Димарио и Меливия, т.е. от границата към Ксанти. Това ще даде възможност да бъде отворен за движение пътят Рудозем- Ксанти, като в периода до 2020г. продължи...

Заповед на Областен управител за връщане на Решениe № 222 от 22.05.2013г. на Общински съвет - Борино

26 Юни 2013, 1636 прочита

Изтегли Zapoved_AP-03-14-261.pdf

Проект на Областна администрация-Смолян бe представен в Брюксел, подписан бе и Протокол за българо-италианско сътрудничество

25 Юни 2013, 1499 прочита

В изпълнение на проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”, финансиран по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.5.„Транснационално и междурегионално сътрудничество”, в периода от 17 до 22 юни, представители на 5-те областни админинстрации от Южен централен район посетиха Брюксел. Към българската работна група се присъединиха италианските партньори от ESU-Падуа. Програмата включваше проучване на добри практики и обмяна на опит в следните институции: Комитет на регионите; Европейски икономически и социален комитет; Европейския Парламент; Офис на регион Венето в Брюксел. В Офиса на регион Венето се проведе обучение по метода Open Spase, който е нова методология за дискутиране и решаване на проблемите на междукултурните различия и практическо занимание за приложение на специфичните инструменти на тази обща платформа...

Продължава работата по проект „Подобрена достъпност на трансграничните пътища с цел интегриране на Югоизточна Европа” ACROSSEE

20 Юни 2013, 1562 прочита

На 18 юни 2013 г., в Брюксел, се проведе семинар на тема „Усъвършенстване на регионалните инициативи: принос на проект ACROSSEE за развитие и усъвършенстване на макрорегионалните стратегии”. Събитието се проведе в офиса на Автономния регион Friuli-Venezia Giulia, Italy, който е един от общо 28-те партньора, участващи в проекта „Подобрена достъпност на трансграничните пътища с цел интегриране на Югоизточна Европа” с акроним ACROSSEE, финансиран по четвъртата покана на Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013". Партньорите в проекта са от осем страни - членки на ЕС – Австрия, Белгия, България, Гърция, Унгария, Италия, Румъния и Словения и от пет страни извън ЕС – Албания, Хърватска, Черна гора, Сърбия и Украйна. Участващите партньори са разпределени по следния начин: 7 от Италия,...

Еднодневно обучение на експерти „Човешки ресурси”

03 Юни 2013, 1743 прочита

На 31 май в Областна админинстрация-Смолян се проведе обучение на експерти в областта на човешките ресурси. Участваха представители от общините, регионалните структури, НПО, обучителни институции от областта. Дейността е част от проект с наименование „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”, финансиран по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.5.„Транснационално и междурегионално сътрудничество”. Подобни обучения се провеждат паралелно в петте областни центрове от Южен централен район, които са партньори по проекта. В дневния ред на обучението се разгледаха следните теми: 1. Запознаване с нормативната база и Стратегическото планиране в областта на човешките ресурси; 2. Представяне на извършен обобщен Ситуационен анализ, идентифициране на проблемите и коментари и предложения за начините за решаването им. 3. Управление на политики за човешките ресурси, в...

Областна администрация Смолян продължава работа по проект "Подобрена достъпност на трансграничните пътища с цел интегриране на Югоизточна Европа" ACROSSEE

30 Май 2013, 1474 прочита

На 21 май 2013 г. в Брюксел, Белгия се проведе среща-дискусия по проект "Подобрена достъпност на трансграничните пътища, с цел интегриране на Югоизточна Европа", с Акроним: ACROSSEE. Водещ партньор по проекта е Централноевропейска инициатива Триест, Италия. На срещата се обсъди и дискутира работата по Работен пакет 3 по проекта, съгласно който всеки партньор трябва да направи анализ, съобразно националните приоритети в сферата на транспорта и целите на проекта, и въздействието, което ще има изпълнението в национален и регионален мащаб. По работен пакет 3 координираща роля имат университетите в Гърция, Словения, Венеция – Италия, Австрия и Румъния. Предстои нова среща, на която ще се обсъдят готовите резултати по Работен пакет 4 и 5, от проведените изследвания в областта на транспортната инфраструктура...

Проведе се работна среща по проект на Областна администрация

22 Май 2013, 1580 прочита

В изпълнение на дейности по международен проект „Устойчив модел за развитие на зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, на 22 май ОА-Смолян проведе работна среща със заинтересовани страни от областта. В срещата участваха представители на общини, на бизнеса, на регионални структури и неправителствени организации. Ръководителят на проекта г-жа Петя Пампорова откри срещата и представи резюме на проекта. Членовете на екипа презентираха Координационен модел и План за устойчиво развитие на Смолянска област. Присъстащите бяха запознати с проект на Стратегия за развитие на област Смолян за Програмен период 2014-2020 г. Презентацията „Областен информационен център –...

Областна администрация Смолян получи втора награда в конкурс на „Фондация за прозрачни регламенти”

22 Май 2013, 1491 прочита

На 16.05.2013 г. на тържествена церемония в Метрополитън Хотел София за пета поредна година бяха връчени Годишните призове за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации в България. Областна администрация Смолян получи втора награда в категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на празрачност в действията на администрацията”, с практиката „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”. За първа година Областна администрация Смолян е обявена за един от най-добрите партньори на гражданското общество, благодарение на активното и партньорство с Нестопанска организация “Център за алтернативно развитие на Родопите” – Смолян, което датира от няколко години. Тази награда е оценка за усилията, които екипа полага за отваряне, достъпност и прозрачност...

Приключи реализацията на проект „Епидемиологична карта на региона в мрежата”, с акроним EMN, финансиран по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”

21 Май 2013, 1528 прочита

На 17.05.2013 год. приключи реализацията на проект, финансиран по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013” Продължителност на проекта беше 25 месеца Проектът е по Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.3: Сътрудничество и взаимодействие в областта на здравеопазването и социалното благосъстояние. Общият бюджет на проекта: 293 495 евро Партньори: Водещ партньор – Регион Източна Македония и Тракия (гръцка страна) Областна администрация Хасково Областна администрация Смолян Основната цел на проекта бе създаването на здравно-епидемиологична карта чрез събиране на данни от регионите и тяхното изследване, като бяха идентифицирани проблемите, които оказват влияние върху...

По повод възникналото напрежение на границата между България и Гърция при ГКПП Златоград, областният управител инж. Стефан Стайков проведе среща с г-н Фотис Каралидис – зам.- управител на област Източна Македония и Тракия

30 Април 2013, 1520 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков проведе среща с г-н Фотис Каралидис – зам.- управител на област Източна Македония и Тракия, по повод възникналото напрежение на границата между България и Гърция при ГКПП Златоград. На нея присъствуваха и г-н Мирослав Янчев – кмет на гр. Златоград и г-н Мараитис – председател на Търговско-промишлената камара на гр. Ксанти. Тема на разговора бе рязката промяна в поведението на гръцките контролни органи и прилагания двоен стандарт при проверки на преминаващите български и гръцки транспортни средства. Това провокира протести от страна на български търговци и шофьори, които частично блокираха пътя и въведоха ограничителен режим. От разговора стана ясно, че причина за възникналото напрежение е нелегалния внос на стоки и нелоялната конкуренция на пазара в...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162