Новини

Заповед на Областен управител за връщане на Решения №№ 321 и 322 от 15.03.2013г. на Общински съвет Смолян

29 Март 2013, 1621 прочита

Изтегли Zapoved_-_AP-03-14-121.pdf

На 01.04.2013 г. ще се извърши проверка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване

27 Март 2013, 1562 прочита

Уведомяваме жителите и гостите на град Смолян, че на 01.04.2013 г. /понеделник/, в 13.00 часа, сиренната система на територията на града ще бъде задействана, чрез излъчване на акустични сигнали и текстови съобщения. Теста ще бъде с продължителност около 15 минути. Тестването е в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяванте при въздушна опасност. Задействането на системата е УЧЕБНО, с технически цели. Обръщаме се към гражданите с молба да запазят спокойствие по време на теста.

Заповед на Областен управител за връщане на Решения №№ 9 - 23 от 27.02.2013г. на Общински съвет Девин

12 Март 2013, 1667 прочита

Изтегли AP-03-14-91.pdf

ПОЗДРАВЛЕНИЕ по повод 3 март – Национален празник на Република България

01 Март 2013, 1619 прочита

Уважаеми жители на Смолянска област, драги сънародници, Трети март е апогея на многовековната борба на българския народ за национална независимост и суверенно развитие. Днес честваме дейността на всички онези личности, дарили своите идеи на общата кауза – благото на народа ни. Отбелязваме с тих поклон смъртта на всички герои, дарили на страната ни не само кръвта, но и сърцата си. Да бъдем признателни пред саможертвата на именити и безименни воини, които със своя подвиг в борбата срещу робството съградиха основите на съвременната българска държава. Да се обединим в името на нашето бъдеще и бъдещето на България! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! Инж. Стефан Стайков Областен управител на област Смолян

Прие се Областната стратегия за интегриране на ромите в област Смолян /2012-2020 г./

01 Март 2013, 1649 прочита

Прие се Стратегия за интегриране на ромите в област Смолян /2012-2020 г./. Това стана на заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, което се проведе на 28.02.2013 г., в зала 201 на Областната администрация. В него участие взеха представители на регионални, държавни и общински институции, неправителствени организации и др. Форумът бе воден от зам.-областният управител инж. Чавдар Фурлански –заместник председател ОССЕИВ. Стратегията се прие в изпълнение на целите, поставени от Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020 г./. В нея са залегнали няколко приоритета като: повишаване на здравната култура, образованието, намаляване на безработицата, решаване на жилищните проблеми и др. Елисавета Пеева – мл.експерт в областна администрация и секретар на областния съвет...

По проект на Областна администрация Смолян, служители от петте областни администрации в ЮЦР проведоха стажантски практики в италиански администрации

28 Февруари 2013, 1746 прочита

Областна администрация Смолян е водеща организация по Проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по подприоритет 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”. В съответствие с планираните по договора дейности, в периода между 17 и 24 февруари т.г. десет представители от петте областни администрации от Южен централен район /Смолян, Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково/ бяха на обучителен стаж в регион Венето, Италия. Групата бе водена от ръководителя на проекта г-жа Петя Пампорова. В състава бяха включени експерти от звената „Човешки ресурси”, както и координаторите по проекта от партньорските областни администрации. По време на стажа експертите проведоха срещи с представители на италианския партньор по проекта – ESU-Падуа, запознаха се на място...

Заповед на Областен управител за връщане на Решение №173 от 29.01.2013г. на Общински съвет Доспат

27 Февруари 2013, 1629 прочита

Изтегли AP-03-14-70.pdf

Заповед на Областен управител за връщане на Решения №№ 245, 251 и 252 от 23.01.2013г. на Общински съвет Мадан

11 Февруари 2013, 1703 прочита

Изтегли AP-03-14-47.pdf

Днес, 31.01.2013 г. се проведе първата за тази година работна среща на областния управител инж. Стефан Стайков с кметовете на десетте общини в областта

31 Януари 2013, 1737 прочита

Днес, 31.01.2013 г. се проведе първата за тази година работна среща на областния управител инж. Стефан Стайков с кметовете на десетте общини в областта. По време на срещата кметовете направиха кратко представяне относно: - Приключването на 2012 година (изпълнение на бюджета и възникнали проблемни въпроси); - Обсъждане и приемане на бюджет 2013 година; - Приоритетите за развитие на съответната община през настоящата година; - Информация за реализирани в общината проекти по европейски програми, проекти, които са в процес на реализация и бъдещи проекти, както и затредненията. Инж. Стайков откри работната среща като направи кратко представяне на стратегията за развитие на областта. Той каза, че администрацията използва натрупания опит за решаване на важните въпроси пред областта, като се стреми да...

Проект на Областна администрация даде старт на ефективното прилагане на политики в областта на управлението на човешките ресурси

23 Януари 2013, 1789 прочита

Областна администрация-Смолян е първата администрация, в която стартира едноседмичния стаж за проучване работата на звената „Човешки ресурси”, предвиден за всички партньори по проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд, Процедура по подприоритет 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”. Водеща организация на проекта е Областна администрация Смолян. В рамките на стажа двама представители на италианските партньори ще посетят всичките 5 областни админинстрации от Южен централен район – Смолян, Кърджали, Хасково, Пловдив и Пазарджик и ще се запознаят на място с работата на звената „Човешки ресурси”. На 21-ви януари в Смолян, италианските партньори се срещнаха с екипа по проекта и обсъдиха плана за действие и предстоящите дейности. В звеното...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162