Новини

„РОДОПА ПЕЕ И ТАНЦУВА”

12 Декември 2012, 1724 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков има удоволствието да покани жителите и гостите на Смолян на тематичен концерт-спектакъл „РОДОПА ПЕЕ И ТАНЦУВА” по проект JTI-TARGET, по Програма за ЕТС „Гърция – България 2007 - 2013“ с участието на: Групи за изворен родопски фолклор, танцови състави, 101 каба-гайди, изтъкнати родопски певци и инструменталисти, „Гласът на България” – Христина Арабаджиева, Славеят на Родопите – Росица Пейчева и балет „Етно ритъм” 14. XII. 2012 г. от 18.00 ч. в Културен център / Театър - Смолян, зала 1 Проект „Joint Tourism Initiative Targeting Heritage” /„Съвместна туристическа инициатива”/, с акроним „JTI-TARGET” е по Приоритетна ос 1 Качество на живот по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013 г.”; съфинансирана от Европейския сьюз чрез Европейския фонд за регионално...

Предприемане на действия за ограничаване разпространението на рака по картофите в област Смолян е темата на организирана от Областния управител инж. Стефан Стайков работна среща

12 Декември 2012, 1737 прочита

На 13.12.2012 г. (четвъртък) от 11.00 часа в 201 зала на Областна администрация–Смолян ще се проведе работна среща за предприемане на дългосрочни мерки за ограничаване разпространението на рака по картофите в област Смолян. За участие са поканени кметовете на десетте общини в областта, д-р Радослав Колев – директр на ОБДХ, г-жа Боряна Цочева – директор на ОД „Земеделие”, комисар Кирил Хаджихристев – директор на ОД на МВР, гл. инспектор Бойко Божков – директор на РД”Гранична полиция”, г-н Илия Йончев – началник сектор Регионална служба „Контролно-техническа инспекция” и г-н Атанас Ружинов- началник ОО КД-ДАИ-Смолян. В началото на 2012 година, в с. Подвис, община Смолян беше установено огнище на заразата Рак по картофите, причинен от гъбата Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival –...

Проведе се заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

06 Декември 2012, 1839 прочита

На 6 декември 2012 г. в областна администрация Смолян се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ) във връзка с изготвянето на Областна стратегия за интегриране на ромите в област Смолян до 2020 г. На заседанието присъстваха зам.-кметове, секретари на общини, директори и представители на регионалните структури - РИО на МОМН, РЗИ, РИОСВ, ДБТ, ОД МВР и ТСБ. Акцент на заседението беше въвеждане процеса на областното планиране в изпълнение на целите на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 -2020). На срещата се представиха задачите, целите и механизма на областното планиране, организацията на съвместната работа в Областния оперативен екип, който е отговорен за изготвянето на Областната стратегия и координацията на общинските планове...

Областна администрация Смолян започна работа по проект "Подобрена достъпност на трансграничните пътища с цел интегриране на Югоизточна Европа" ACROSSEE

06 Декември 2012, 1628 прочита

В периода 19-21 ноември 2012 г. в Триест, Италия се проведе първата среща по проект "Подобрена достъпност на трансграничните пътища, с цел интегриране на Югоизточна Европа", с Акроним: ACROSSEE. Водещ партньор по проекта е Централноевропейска инициатива. На 20 ноември, всички партньори проведоха ползотворна дискусия, относно стартирането на дейностите, с конкретен акцент върху методологичния подход и техническите действия, които трябва да бъдат извършени в началната фаза на проекта. На 21 ноември бе организирана публична проява от Централноевропейската инициатива под надслов: "Да правим повече с по-малко: да се подобри транспортната достъпност в страните от Югоизточна Европа и координацията между националните администрации, чрез хармонизиране със законодателството на ЕС". Целта на събитието бе да се запознае широката общественост с основните цели на ACROSSEE- проекта. В...

По проект „Епидемиологична карта на региона в мрежата” EMN, се проведе Семинар - Отворен епидемиологичен ден

03 Декември 2012, 1709 прочита

Семинар - Отворен епидемиологичен ден по проект „Епидемиологична карта на региона в мрежата” EMN, се проведе в Смолян на 29 и 30 ноември. В него участваха представители на Областна администрация Смолян, Областна администрация Хасково, РЗИ-Смолян, Българския лекарски съюз, неправителствени организации в областта на здравеопазването, представители от РЗИ Кърджали и представител от гръцка страна – технически екип по проекта. Презентирани бяха събраните епидемиологични данни за област Смолян, предоставиха се и обсъдиха данни за демография на болестите, налични данни за основни епидемиологични заболявания в региона, основни мерки за превенция на епидемиологичните заболявания. За изготвянето на здравно-епидемиологичната карта се събраха и анализираха географски, морфологични, демографски и социално-икономически данни за населението от двете страни на границата, тъй като здравето и благосъстоянието на жителите...

СЕДМИЦА „Европа – България” 01 – 07 декември 2012 г.

30 Ноември 2012, 1641 прочита

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЕДМИЦА „Европа – България” 01 – 07 декември 2012 г. ПОКАНА Областна администрация Смолян, НЧ „Кирил Маджаров-1866”- Устово, НЧ „Иван Вазов” гр. Доспат и НЧ „Родопска искра 1880” гр. Чепеларе организират седмица „Eвропа - България” – седмица от културни и информационни събития във връзка с 5-те години членство на Република България в Европейския съюз, 01-07 декември 2012 г. ПРОГРАМА 1 декември 2012 г. от 15.00 часа - НЧ „Кирил Маджаров-1866”- Устово, гр. Смолян Концерт „Ние сме децата на Европа” с участието на детските състави при читалището, в зала „Атанас Илчевски” 6 декември 2012 г. от 11.00 часа - НЧ „Иван Вазов” гр. Доспат Празничен концерт на Фолклорна група”Иван Вазов” 6 декември 2012 г. от 18.00 часа - НЧ „Иван Вазов” гр. Чепеларе Празничен концерт...

Областна администрация Смолян продължава работата по проект „Мултимодална транспортна платформа Адриатика, Дунав и Черно море” ADV

28 Ноември 2012, 1700 прочита

Работна среща по проект „Мултимодална транспортна платформа Адриатика, Дунав и Черно море” ADV, в който Областна администрация Смолян е асоцииран партньор, се проведе в гр.Будапеща, Унгария, в периода 19 - 23.11.2012 г. На нея партньорите представиха и обсъдиха дейностите по работни пакети, както и финансовото управление на проекта. Проведе се и заседание на Управителния комитет. Първата среща по този проект бе проведена в края на месец септември в гр.Триест, Италия. На нея бяха представени партньорите по проекта и дейностите, които ще изпълнява всеки от тях. Проект ADV е финансиран по: Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013", приоритетна ос 3: Подобряване на достъпността. Общият бюджет е 5646970 евро, продължителността - 30 месеца. Водещ партньор е Автономна област Фриули, Венеция...

Обучителна визита в изпълнение на дейности по проект „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN”

19 Ноември 2012, 1567 прочита

В периода 14 - 17 ноември т.г. екип експерти от ОА-Смолян извърши обучително посещение в република Черна гора. Пътуването беше в изпълнение на дейности по международен проект „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. По време на четиридневния си престой експертите посетиха община Плевля и община Жабляк. Те разгледаха природни, архитектурни, туристически и културни забележителности в региона – старинен мост над река Тара, природен парк и защитена местност Дормитор, Природонаучен музей, туристически посетителски център, Дом на ислямския старинен ръкопис, църкви, манастир Света троица от 13 век, римски град...

Областният управител инж. Стефан Стайков се срещна с колегата си - областния управител на Одрин г-н Хасан Дуруер

16 Ноември 2012, 1484 прочита

Днес, 16.11.2012 г. областният управител инж. Стефан Стайков прие делегация от Република Турция, начело с областния управител на Одрин г-н Хасан Дуруер. В състава на турската делегация бяха посланик Метин Кълъч-Представител на Външно министерство в Одрин; Шенер Джебеджи-Генерален Консул на Република Турция в Пловдив; Беязът Танч-заместник областен управител; Баръш Демирташ-Окръжен управител; духовни лица, представители на бизнеса и медиите. В срещата участие взеха зам.–областния управител инж. Чавдар Фурлански, експерти от Областна администрация-Смолян, секретарят на Архиерейското наместничество в Смолян отец Запрян и Районния мюфтия Неджми Дъбов. Инж. Стайков приветства гостите си с „Добре дошли”. Той пожела на г-н Хасан Дуруер по повод всъпването му в длъжност „Добра мисия” и подчерта, че приема първата им среща като отправна точка към големите...

В Смолян се проведе Техническа среща по проект „Епидемиологична карта на региона в мрежата” EMN

02 Ноември 2012, 2053 прочита

Техническа среща за подготовка и събиране на епидемиологичните данни за област Смолян по проект „Епидемиологична карта на региона в мрежата” EMN бе проведена на 30 и 31 октомври. В нея участваха представители на Областна администрация Смолян, Областна администрация Хасково, РЗИ-Смолян, Българския лекарски съюз, неправителствени организации в областта на здравеопазването и представители от РЗИ Кърджали – научен екип по проекта. За участие в срещата бяха поканени и представители на Български зъболекарски съюз и Сдружението на общопрактикуващите лекари. Проект EMN се финансира по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013, Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.3. Сътрудничество и работа в мрежа по въпроси на здравеопазването и социалното благосъстояние. Водещ партньор по проекта е Регион...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161