Новини

Международна конференция по проект на ОА

25 Юни 2012, 1422 прочита

Международна конференция за разпространяване на постигнатите от проект „Устойчив Модел на Развитие за Зелените Планински Зони” /GREEN MOUNTAIN/ резултати, се проведе от 20 до 22 юни в гр. Букурещ, Румъния В нея участие взе група експерти от Областна администрация-Смолян. В конференцията участваха представители на всички партньори по проекта. За извършената работа и постигнатите до момента резултати бяха изнесени презентации от ръководителите на трите работни групи. Проведоха се поредица панелни дискусии. Представен бе изготвения проект на документ: Модел за устойчиво развитие на зелените планински територии. Експерти от 9 държави-партньори по проекта, между които и Областна администрация-Смолян, работиха почти 8 месеца в три експертни групи по направления: Определяне на икономически устойчиви дейности и продукти; Методи и стратегии за...

Зам.-областният управител инж. Чавдар Фурлански участва в конференция „Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020/-поглед към следващия програмен период”

15 Юни 2012, 1834 прочита

Заместник областният управител инж. Чавдар Фурлански участва в конференция „Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020/ - поглед към следващия програмен период”. Тя се провежда днес, 15-ти юни в Тържествената зала на Централния военен клуб, гр. София. Организатори са Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, Министъра по управление на средствата от Европейския съюз и Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”- В. Търново. Конференцията има зацел да дискутира и предложи текстове, които обезпечават ресурсно изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 /НСРБИР/ в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „ Регионално развитие” и Програмата за развитие на селските райони. Срещата ще насочи вниманието на участниците в интеграционния...

Областният управител инж. Стефан Стайков се срещна с председателя на УС на „ЕVN България” Йорг Золфелнер

14 Юни 2012, 1837 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков се срещна с председателя на Управителния съвет на „EVN България” ЕАД г-н Йорг Золфелнер и г-жа Калина Трифонова, член на Управителния съвет. Те запознаха областния управител с инвестиционната програма на дружеството, с проектите в сферата на енергийната ефективност, политиката за оптимизиране на разходите, намаляване на мрежовите загуби и авариите. Гостите подчертаха факта, че инвестициите на компанията в България са достигнали един милиард лева. Австрийската компания е основен доставчик на ток в Южна и Югоизточна България и партньор на НЕК в българо-австрийското търговско дружество Хидроенергийна компания „Горна Арда”. Йорг Золфелнер съобщи, че проектирането на каскадата започва и работата по нея ще бъде ускорена. Очаква се изграждането на обекта да стартира през 2013 година. Обсъдени...

В Смолян се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/

08 Юни 2012, 1987 прочита

ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН дата: 08 юни 2012г. /петък/ начало: 11 часа място: гр. Смолян, бул. България № 14 Днес, на 08 юни 2012г. в сградата на областна администрация - Смолян се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/ под председателството на инж. Стефан Стайков - областен управител на област Смолян. На заседанието присъстваха представители на министерства; областните управители на областите от ЮЦР; представители на общините от района и представители на организациите на работодателите и на работниците. Акцент на заседанието бе представянето на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие /АДИ на РПР/ на ЮЦР за 2011 г. от г-жа...

Заповед на Областен управител за връщане на Решения №№ 84, 89, 96, 97, 102 и 103 от 22.05.2012г. на Общински съвет Девин

07 Юни 2012, 1830 прочита

Изтегли AP-03-14-315.pdf

На 08 юни 2012г. в сградата на областна администрация - Смолян ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

05 Юни 2012, 1692 прочита

ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН дата: 08 юни 2012г. /петък/ начало: 11 часа място: гр. Смолян, бул. България № 14 На 08 юни 2012г. в сградата на областна администрация - Смолян ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/ под председателството на инж. Стефан Стайков - областен управител на област Смолян. На заседанието ще присъстват представители на министерства; областните управители на областите от ЮЦР; представители на общините от района и представители на организациите на работодателите и на работниците. Акцент на заседанието ще бъде представянето на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие /АДИ на РПР/ на ЮЦР за 2011 г. от...

Проведе се финалната среща на партньорите по проект SKIPASS

04 Юни 2012, 1709 прочита

На 01 юни в гр.Венеция, Италия се проведе последната среща на партньорите по проекта. Състоя се и заключителното заседание на членовете на Управляващия комитет. От Областна админинстрация Смолян участваха Недялко Славов, който е ръководител на проекта и Радка Тунева-Янчевска-технически асистент на проекта. Бяха представени окончателните документи от всички партньори: Ръководство за работа на Интегрираната система за действия при бедствия и аварии IDMS на местно ниво. Представен бе и Наръчник за системата като цяло. Проведоха се дискусии и се направи анализ на всички дейности и постигнати резултати. С удовлетворение беше отчетена добре свършената работа от всички партньори.

24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

23 Май 2012, 1833 прочита

Уважаеми жители на област Смолян, уважаеми дейци на просветата и културата, Нека отбележим с гордост и достойнство 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост! Това е празник на духовното извисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез постиженията на науката и културата, на любовта към просвещението и познанието. Делото на Светите братя Кирил и Методий отдавна е прехвърлило измеренията на значимостта си като исторически акт и се е превърнало в символ на духовността и знанието. Този ден е повод за национална гордост, удовлетворение и самочувствие заради богатото ни културно-историческо наследство. Това е денят, в който трябва да благодарим на хората, които градят и крепят българщината, съхраняват родния ни език и възпитават поколенията след нас, за да построим една...

Заповед на Областен управител за връщане на Решение №86 от 03.05.2012г. на Общински съвет Борино

23 Май 2012, 1955 прочита

Изтегли Zapoved_297.pdf

Заповед на Областен управител за връщане на Решения №№ E155 и Е156 от 27.04.2012г. на Общински съвет Златоград

23 Май 2012, 1767 прочита

Изтегли Zapoved_291.pdf

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162