Новини

Ролята на професионалното образование за кадровото осигуряване на регионалната икономика, бе обсъдена на проведената в Областна администрация Кръгла маса

28 Януари 2011, 2029 прочита

Кръгла маса на тема „Ролята на професионалното образование за кадровото осигуряване на регионалната икономика” бе проведена на 27.01.11 г. Тя е съвместна инициатива Областна администрация Смолян и Регионалния инспекторат по образование – Смолян. Целта на инициативата е подобряване на взаимодействието между представителите на бизнеса в региона и професионалните училища, за качествено издигане подготовката на учениците и адекватно отговаряне на нуждите на реалния производствен процес. Сред участниците бяха представители на водещи фирми по браншове от регионалната икономика, ръководителите на професионалните гимназии, и други институции и организации, имащи отношение към разглежданата тематика. Представено бе състоянието на училищната мрежа за професионално образование и обучение в областта, динамиката на държавния план-прием през последните 5 години, както и проблемите и перспективите в тази насока. За оформянето на...

Споразумението между ръководството и кредиторите на МБАЛ Девин вече е факт

19 Януари 2011, 1775 прочита

Днес /19.01.2011 г./, бе подписано споразумение между ръководството на МБАЛ Девин и основните кредитори на болницата - Интернешънъл Асет Банк АД- клон Смолян и “Анри- 64 - Андрей Кехайов” ЕТ, с което се осигурява тримесечен гратисен период за погасяване на задълженията и се освобождава наложения върху банковите сметки запор. Това споразумение е резултат на добрата воля и разбиране от страна на кредиторите и усилията на областния управител за координиране действията на заинтересованите страни. Освобождаването на запора ще е факт от утре - 20-ти януари. Едно от най-важните условия в споразумението е фиксирането на срокове за внасяне от длъжника на активи в определен размер. Тук е голямата роля на общински съвет- Девин за стабилизиране на здравното заведение....

На работни срещи в Смолян бяха обсъдени ползите от Преброяване 2011

18 Януари 2011, 1880 прочита

Всеки български гражданин трябва да участва в кампанията за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, защото всички бъдещи политики на страната ни ще се изграждат върху данните от това преброяване. Ето защо преброяването не е само статистическа, но и национална задача. Така определи значимостта на предстоящата кампания Председателят на Националния статистически институт доц. д-р Мариана Коцева. Тя и главният секретар на НСИ Цветан Нанов бяха на работно посещение в област Смолян. Подготовката за предстоящата преброителна кампания бе темата на проведените срещи с областния управител инж. Стефан Стайков, заместник- областния управител Недялко Славов, който е председател на Областната комисия по преброяването, членовете на Областната преброителна комисия и председателите на Общинските преброителни комисии. Обсъдени бяха...

Провеждане на кампанията по Преброяване на населението и жилищния фонд 2011, ще бъдат дискутирани в Смолян на работни срещи с Председателя и Главният секретар на НСИ

14 Януари 2011, 1904 прочита

Председателят на Националния статистически институт – доц. д-р Мариана Коцева и главният секретар Цветан Нанов ще посетят във вторник- 18 януари гр. Смолян. Те ще проведат работни срещи с Областният управител, членовете на Областната преброителна комисия и председателите на Общинските преброителни комисии. По време на срещите ще бъдат обсъдени въпроси свързани с готовността на общинските преброителни комисии за провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в периода от 1 до 28 февруари 2011 г. Ще бъдат обсъдени предстоящите обучения на преброителите и контрольорите през м. януари /график, лектори, материали и зали/, обявяването на списъците в общините и новата възможност за преброяване по интернет и осигуряване на техническа обезпеченост от кабелните оператори в района в периода на електронното преброяване...

Заповед на Областен управител за връщане на Решение № 575 и 576 от 30.12.2010г. на Общински съвет Смолян

14 Януари 2011, 1938 прочита

Изтегли Zapoved14-61.pdf

Заповед на Областен управител за връщане на Решение № 572 и 579 от 30.12.2010г. на Общински съвет Смолян

14 Януари 2011, 1924 прочита

Изтегли Zapoved14-55.pdf

Вече една година областният управител инж. Стефан Стайков настоява пред кмета Дора Янкова да бъде обявен конкурс за главен архитект на община Смолян

12 Януари 2011, 1766 прочита

Точно преди една година – на 12.01.2010, Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати писмо до кмета на община Смолян г-жа Дора Янкова, с искане в най-кратък срок да бъде обявен конкурс за главен архитект на общината. Искането на г-н Стайков бе провокирано от проведена с членове на Съюза на архитектите в България /САБ/ и Камарата на архитектите /КАБ/ среща, на която бяха разисквани въпроси, свързани с градоустройството и административното обслужване в община Смолян и другите общини на областта. Като най-важен сред дискутираните въпроси, бе откроен въпроса за статута на главния архитект на общината, назначаването му на граждански, а не на трудов договор без проведен конкурс, спазването на работното време... На 28.04.2010 г. бе изпратено напомнително писмо, с което областният управител отново...

Възможностите за облекчаване на тежкото финансово състояние на МБАЛ Девин бяха обсъдени на работна среща в Областна администрация

11 Януари 2011, 1874 прочита

Финансовите затруднения на МБАЛ Девин и начини за облекчаване на тежкото финансово състояние на лечебното заведение бяха обсъдени на проведената вчера / 10-ти януари/ среща в областна администрация- Смолян. В нея участие взеха Областния управител инж. Стефан Стайков, зам.-областния управител Недялко Славов, представители на основните кредитори на МБАЛ-Девин - Интернешънъл Асет Банк АД- клон Смолян и “Анри- 64 - Андрей Кехайов” ЕТ, кмета на община Девин инж. Здравко Василев и ръководството на болницата. Наложеният запор от кредиторите върху постъпленията на болницата, я изправя пред невъзможност да работи и обезпечава дейността си. Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че трудовите възнаграждения на персонала не се изплащат ритмично, което го демотивира и води до напускане на медицинските кадри. Притеснението на...

Заповед на Областен Управител относно връщане на четири решения на Общински съвет - Неделино, като незаконосъобразни, за ново обсъждане

11 Януари 2011, 1885 прочита

Изтегли 0_Zapoved.pdf

Копия от всички заповеди за връщане решения на общинските съвети ще се публикуват на сайта на Областна администрация- Смолян

11 Януари 2011, 1812 прочита

Областният управител на Смолян инж. Стефан Стайков реши, през 2011 година копия от всички заповеди за връщане решения на общинските съвети да се публикуват на сайта на Областна администрация. По този начин гражданите и медиите ще имат възможност да се информират за основанията относно законосъобразността на взетите решения. Мотивите за това решение са следните: нееднократно в медийното пространство се изразяват упреци към областния управител за необосновано издаване на такива заповеди; в последните месеци на изтичащия мандат на местните власти и особено в предстоящата предизборна кампания се очаква политическите атаки към институцията Областен управител да зачестят. Ето защо, предвид спазването на принципите за публичност и прозрачност, всички заповеди, касаещи оспорването на издадени нормативни актове на кметове и решения на общински съвети,...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162