Новини

Областният управител предостави разрешение за отстрел на една проблемна кафява мечка в района на селата Виево, Кутела и Петково, община Смолян

07 Октомври 2010, 1798 прочита

Във връзка с предприемане на мерки за решаване на проблема „мечка-човек” в област Смолян, на основание протоколи на междуведомствени комисии, които са извършвали проверки на обстоятелствата на местата с нанесени щети от вида кафява мечка и Разрешително №284/16.09.2010 г. на Заместник-министъра на околната среда и водите, областният управител Стефан Стайков издаде заповед за отстрел на една проблемна кафява мечка (Ursus arctos) от района на селата Виево, Кутела, Петково, община Смолян, област Смолян, по смисъла на Плана за действие за кафявата мечка в България. Отстрела е възложен на ЛРС „Глухар”, с. Славейно, с договор за възлагане на подборен отстрел на една проблемна кафява мечка. По силата на сключения договор ЛРС „Глухар”, се задължава при реализиране на приходи от отстрела, да закупи...

Трета голяма работна среща по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги /2011-2015 г./ ще се проведе на 30 септември в Областна администрация- Смолян

29 Септември 2010, 1791 прочита

Трета голяма работна среща по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги /2011-2015 г./ ще се проведе на 30 септември в Областна администрация- Смолян. Целите на предстоящата среща са: обсъждане на първия вариант на областната стратегия; окончателно формулиране на концептуалната рамка, дългосрочните и специфични цели; допълване и коригиране на съдържанието на планираните услуги на ниво общини; постигане на съгласие за съчетаването на интересите/ потребностите на отделните общини и нуждите от социални услуги на областно ниво.

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, зам.-областният управител Недялко Славов е включен в състава на междуведомствена работна група

29 Септември 2010, 1706 прочита

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, зам.-областният управител Недялко Славов е включен в състава на междуведомствена работна група. Задачата и е да направи аналитичен преглед на политиките, които са “гранични” или се припокриват, допълват или дублират с политиките на другите органи на изпълнителната власт / т.159 от Плана за оптимизация на държавната администрация от Решение на Министерския съвет № 560/29.07.2010г./. Групата трябва да представи до 30 октомври на министър Плевнелиев доклад с предложения за законодателни промени. Решението за стартиране на мащабна инициатива за изграждане на модерна държавна администрация, чрез осъвременяване на нейната организация, подобряване достъпа, повишаване качеството на публичните услуги и постигане ефикасност на публичните разходи бе прието на заседание на Съвета за административната реформа,...

Изготвен е Проекта за областна здравна карта на област Смолян, който ще бъде предложен за одобрение на Министерство на здравеопазването

23 Септември 2010, 1579 прочита

Под председателството на Областния управител инж. Стефан Стайков комисия за съставяне на областна здравна карта прие проект, който ще бъде изпратен в Министерството на здравеопазването. В заседанията участваха представители на Районния център по здравеопазване, Районната здравноосигурителна каса, Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, Районната колегия на Българския зъболекарски съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Конфедерация „Защита на здравето” за регион Смолян, и на общините Баните, Смолян, Девин, Мадан, Рудозем и Златоград. Председателят на РЛК на БЛС Смолян д-р Емилия Апостолова оттегли участието си от заседанията на комисията, на основание Решение на УС на БЛС и НС на БЛС от 16.09.2010г. Проектът е разработен в съответствие с приетите промени в Закона за лечебните заведения...

Реализацията на проекта за пълен воден цикъл на гр. Смолян е тема на предстояща работна среща, организирана по искане на областния управител инж. Стефан Стайков

23 Септември 2010, 1737 прочита

Реализацията на проекта за пълен воден цикъл на гр. Смолян е тема на предстоящата работна среща, организирана по искане на областния управител инж. Стефан Стайков. Тя ще се проведе на 24 септември от 10 часа в зала 201 на Областна администрация. Целта на срещата е да се обсъдят въпроси, свързани със състоянието на този проект, хода на строителните работи, както и дейности, които предстоят да се извършат съгласно графиците за изпълнение на проекта. На срещата ще присъстват на представители на МОСВ, в качеството си на възложител по договора и инвеститорски контрол; представители на дружеството, което е основен изпълнител на строителните дейности; представители на строителния надзор; представители на община Смолян; представители на фирмата, ангажирана с асфалтовите работи, представители на “В и...

Взето е решение на Министерство на отбраната за запазване на 101 Алпийски батальон Смолян

16 Септември 2010, 1749 прочита

Изтегли Reshenie.pdf

15-ти септември е празник, посветен на тържеството на духа и знанието

15 Септември 2010, 1687 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков ще присъства на тържеството по повод началото на Новата учебна година в ОУ”Н. Й. Вапцаров” - с. Широка лъка и в НУФИ Широка лъка. Зам. –областният управител Недялко Славов ще уважи първият учебен ден на учениците в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Неделино, а зам.–областният управител инж. Чавдар Фурлански ще поднесе приветствие в СОУ “Христо Ботев” гр. Девин. Главният секретар на Областна Администрация Петя Пампорова ще поздрави гимназистите от ПГТТ “Христо Ботев”- гр. Смолян. Представители на администрацията се включват в тържествата в ПГСГСТ “Никола Й. Вапцаров” гр. Чепеларе, ПМГ “Васил Левски” – гр. Смолян, ОУ ”Иван Вазов”- гр. Смолян и ОУ ”Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Смолян.

Поздравление от Областният управител инж. Стефан Стайков, по повод 15-ти септември- началото на Новата учебна година

14 Септември 2010, 1608 прочита

15- ти септември е най-вълнуващият ден за българското училище. Първият ден от Новата учебна 2010/2011 година е вашия ден, скъпи учители и ученици! Това е деня на децата, родителите и незабравимите спомени. От всички най-вълнуващ е празникът за малките първокласници. Те ще прекрачат свещения праг на родното училище, за първи път ще чуят школския звънец. Скъпи първокласници, добре дошли в царството на буквите и словото! Бъдете здрави и силни както в игрите, така и в уроците! Успешна нова учебна година на всички, които отново се явяват в двора на своето училище, за да открият старта на едно ново начало. Начало на труд, усърдие, увереност в собствените сили, по- голяма самостоятелност, упоритост и воля. На всички тях пожелавам много здраве, усърдие, толерантност и успехи....

Областният управител инж. Стефан Стайков ще проведе работна среща с кметовете на десетте общини в областта

14 Септември 2010, 1714 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков ще проведе отново работна среща с кметовете на десетте общини за обсъждане на актуални за региона въпроси. Срещата ще се състои на 16.09.2010 г. от 13.00 часа. Дневният ред предвижда да бъдат разгледани следните теми: - Състояние на общинските бюджети след последната актуализация на бюджета на Република България; - Готовност за поддържане на общинската пътна мрежа през предстоящия зимен сезон; - Актуална информация за реализация на общински проекти по различните оперативни програми; - Други актуални въпроси. От 15.00 ч. , в зала 201 се предвижда брифинг за журналисти.

Заповед на Областен управител за спечелване на търг

13 Септември 2010, 1767 прочита

Изтегли Zapoved0000.pdf

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162