Новини

Илия Годев е назначен за заместник-областен управител на област Смолян

21 Февруари 2017, 327 прочита

Със заповед на служебния министър-председател Огнян Герджиков, издадена на 17 февруари 2017 година, за заместник-областен управител на област Смолян е назначен Илия Георгиев Годев. Днес той официално беше представен пред екипа от експерти на Областна администрация Смолян от вр.и.д. областен управител инж. Момчил Караиванов.

На официална церемония Недялко Славов предаде поста на областен управител на област Смолян на Момчил Караиванов

17 Февруари 2017, 390 прочита

На официална церемония Недялко Славов предаде поста на областен управител на област Смолян на назначения от служебния кабинет за вр.изп.дл. Момчил Караиванов. Славов приветства приемника си, заместниците си, представителите и ръководителите на държавни институции, кмета на община Смолян, служителите на Областна администрация Смолян, представителите на медиите, структурите на гражданското общество. „Освен вълнуващ, този момент е и момент на равносметка и такава равносметка е редно да бъде направена, когато предаваме щафетата. Работихме много и постигнахме добри резултати. Лично аз съм удовлетворен от работата, която свършихме през тези две години и два месеца. Няма да изброявам всички постижения във всички сфери. Постигнахме сериозен напредък по отношение на инвестициите в региона – над 75 км изцяло рехабилитирани...

Заместник-областните управители подават оставка

15 Февруари 2017, 391 прочита

Заместник-областните управители на област Смолян Андриян Петров и Тодор Бозуков, в знак на несъгласие с мотивите за освобождаването на областния управител Недялко Славов и като част от неговия екип, подават оставка. Днес те депозираха молбите си за освобождаване.

Комисията по заетостта обсъди и прие Предложението за план-прием в област Смолян за учебната 2017/2018 година

15 Февруари 2017, 286 прочита

Заместник-областният управител Тодор Бозуков откри и ръководи заседание на Комисията по заетостта във връзка с обсъждането и приемането на Предложението за държавен план-прием за учебната 2017/2018 година. Той запозна участниците с дневния ред на заседанието и предостави възможността на Иван Муцевски – началник на Регионалното управление на образованието-Смолян и инж. Нина Алексиева – експерт от РУО-Смолян да представят Доклад-анализ за осъществения държавен прием в област Смолян през учебната 2016/2017 година и Предложение за държавен план-прием за учебната 2017/2018 година. Доклад-анализът на РУО-Смолян показва, че държавният прием в област Смолян през учебната 2016/2017 година е реализиран на 81% при реализация на около 70% в национален план. Това е едно своеобразно доказателство, че както за настоящата, така и за 2017/2018 учебна...

70 млн.лв. по ОП„Околна среда 2014-2020 г.” ще бъдат инвестирани през 2017-та година във ВиК системите на област Смолян

14 Февруари 2017, 279 прочита

Съгласно решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, по Приоритетна ос 1 „Води” е одобрен Регионален инвестиционен проект за обособената територия на „ВиК” ЕООД Смолян. Той е включен в Индикативната годишна работна програма за 2017-та. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 70 млн. лева, които ще бъдат инвестирани в следните дейности:  Проектиране, изграждане, рехабилитация, реконструкция на съоръжения за пречистване на отпадъчните води, вкл. съоръжения за третиране на утайки;  Проектиране, изграждане, реконструкция, рехабилитация или подмяна на канализационни мрежи и съоръжения към или от ПСОВ с цел осигуряване на екологично-съобразни и икономически ефективно функциониране на ВиК системите;  Проектиране, изграждане, реконструкция, рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения, вкл. ПСПВ;  Проектиране, изграждане на съпътстваща...

Заповед на Областен управител за връщане на Решение №313/30.01.2017г. в частта му на т.16 на Общински съвет – Доспат

10 Февруари 2017, 324 прочита

Изтегли заповед от тук.

Областният управител призова членовете на РИК да организират изборите по един безупречен и безпристрастен начин

03 Февруари 2017, 342 прочита

На основание разпоредбата в Изборния кодекс, областният управител Недялко Славов днес свика първото заседание на Районна избирателна комисия-Смолян и връчи печата на председателя й Ангел Безергянов. „Пожелавам ви успешна, ползотворна, и най-важното безпристрастна работа в организирането и провеждането на парламентарните избори, насрочени за 26 март 2017 година. Декларирам готовността, моята, на политическия кабинет и на цялата областна администрация, за всякаква организационна, методическа и техническа помощ. Призовавам всички членове да загърбят политическите си пристрастия и заедно да организираме изборите по един безупречен и прозрачен начин, което считам, че е най-важната ни задача.”, в заключение Славов призова комисията да осигурява публичност и прозрачност в работата си. Ангел Безергянов благодари на областния управител Недялко Славов, заместник-областния управител Тодор Бозуков...

С Решение № 4178-НС на ЦИК от 01.02.2017г., Областният управител свиква Първо заседание на РИК в петък, 03.02.2017г., от 11:00 часа в зала 201 на Областна администрация Смолян.

02 Февруари 2017, 336 прочита

Изтегли РЕШЕНИЕ на ЦИК >

Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие е отворена за предложения и допълнения

31 Януари 2017, 362 прочита

Заместник-областният управител Андриян Петров откри и ръководи заседание на комисията за разработване на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Смолян. Участваха Мария Семерджиева – директор на РЦПППО-Смолян, д-р Мими Кубатева – директор на РЗИ-Смолян, Петя Пампорова – директор на РДСП-Смолян, експерти от РУО-Смолян, ОДМВР-Смолян, Областна администрация Смолян, кметове и експерти от общините. Разработването на тази Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците е нормативно регламентирано в чл. 196 на Закона за предучилищното и училищното образование. Тя включва анализ и оценка на нуждите от подкрепа, описание на предизвикателствата, стратегически цели и необходимите дейности в областта...

Областният управител предлага да се създаде общ план между институциите за противопоставяне на разпространението и употребата на наркотици в региона

30 Януари 2017, 316 прочита

Областният управител Недялко Славов и заместникът му Андриян Петров обсъдиха проблема с използването на наркотици сред младите хора в област Смолян с представители на заинтересовани институции в рамките на провелата се днес работна среща. Участваха Момчил Николов – секретар на община Смолян, ст.комисар Николай Димов – директор на ОДМВР-Смолян, Иван Муцевски – началник на РУО-Смолян, д-р Мими Кубатева – директор на РЗИ-Смолян, Мария Делева – директор на Областна структура на БЧК-Смолян, Мария Славчева – представител на Общинския съвет по наркотичните вещества в Смолян. Срещата се проведе по инициатива на областния управител във връзка с тревожни данни за намаляване възрастовата граница на лицата, употребяващи наркотични и психоактивни вещества в региона, въз основа на данни от проведено...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162