Новини

Втора работна среща по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги ще се проведе на 23 юли 2010 г. в Областна администрация Смолян

21 Юли 2010, 1805 прочита

На 23 юли 2010 г. в Областна администрация Смолян ще се проведе втората работна среща по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги. Целта на срещата е обсъждане на първия работен вариант на областния доклад - анализ, формиране на тематични работни групи за планиране на социалните услуги в двете основни направления – за възрастни и за деца, както и обсъждане на концептуалната рамка на стратегията. Този процес за област Смолян стартира с провеждането на Първата голяма среща в края на м. май, и е в резултат от новия подход при планирането на социалните услуги и вменени нови задължения на областния управител. През 2010 г. с приетите промени в Закона за социално подпомагане се въведе задължението всички областни...

Резултати от първи етап на конкурс за заемане на длъжността Младши юрисконсулт към Дирекция „АПОФУС” в Областна администрация – Смолян

20 Юли 2010, 1927 прочита

Резултати от първи етап на конкурс за заемане на длъжността Младши юрисконсулт към Дирекция „АПОФУС” в Областна администрация – Смолян Начин на изпитване – Решаване на тест по въпроси, свързани с функциите на изпълнение на длъжността Кандидат / Резултат от писмена задача - решаване на тест/ Интервю ПЕТЪР АНАСТАСОВ СЛАВЧЕВ - 64 точки - допуска се ПЕТКО ДИМИТРОВ УЗУНОВ - 28 точки - не се допуска АТАНАС ЖИВКОВ КАРАГЬОЗОВ - 61 точки - допуска се АДРИАНА МИТКОВА КРИВЧЕВА - 42 точки - не се допуска СВЕТЛА ДИМИТРОВА ТИМЕНОВА - 56 точки - допуска се АТАНАСКА НИКОЛОВА ЧАПКЪНОВА - 48 точки - не се допуска ДЖЕМИЛЕ ДЖАМАЛОВА ПЕХЛИВАНОВА - 53 точки - допуска се ...

Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати писмо до кмета на община Смолян- г-жа Дора Янкова и до Председателя на общинския съвет- г-н Иван Апостолов

15 Юли 2010, 1798 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати писмо до кмета на община Смолян- г-жа Дора Янкова и до Председателя на общинския съвет- г-н Иван Апостолов, във връзка с изтичащия краен срок на даденото от него разрешение на община Смолян за удължаване срока на действие на договорите за обслужване транспортните линии от квотата на общината. Удължаването бе разрешено на 26.01.2010 г. за срок до 6 месеца, през които трябваше да се проведе конкурс и да се определят превозвачи за осъществяване на обществени превози по общински транспортни схеми. В писмото си инж. Стайков уведомява, че остава на неколкократно изразената от него позиция и срока на даденото разрешение няма да бъде удължаван. Той напомня, че издадената в тази връзка заповед е...

Представители на Министерството на труда и социалната политика ще представят Новата рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество в периода 2010-2020 г.

14 Юли 2010, 1610 прочита

Новата рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество в периода 2010-2020 г., която бе приета от Министерски съвет на 12 май т.г. ще бъде представена пред областния съвет по етнически и демографски въпроси в Смолян. Това ще стане на 15 юли, от 13.30 часа, в зала 201 на Областна администрация. Програмата ще бъде представена от Милен Миланов, съветник на министъра на труда и социалната политика и национален координатор на инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г”. Областният съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси възобнови дейността си в средата на месец юни тази година. Негови членове са: Тодор Петканов - началник на РИО Смолян; д-р Мими Кубатева - директор на РИОКОЗ Смолян; д-р Монка Тодорова -...

Министър Анна- Мария Борисова: „Няма да се закриват лечебни заведения в област Смолян“

13 Юли 2010, 1628 прочита

В Смолянска област няма да бъдат закривани болници. Това съобщи министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова на работна среща във връзка с определяне параметрите на областната и националната здравна карта. Публикации в медиите, във връзка с темата: в. “РОДОПИ Смолян” Здравният министър Анна-Мария Борисова: Няма да закриваме лечебни заведения в Родопите! Има шанс болниците в Златоград и Девин да бъдат „защитени", съобщи медикът Петя Спасова Нужна е оптимизация на здравните администрации, заяви в Смолян здравният министър проф. д-р Анна-Мария Борисова. Тя посочи, че навсякъде в страната трябва да се направи оптимизация, като дублиращите се структури трябва да се обединят. „Излишни разходи държавата не бива да прави за допълнителен сграден фонд, за излишни администрации и при това дублиращи се. Ние установяваме на много места...

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността младши юрисконсулт, към Дирекция “АПОФУС” – Областна администрация Смолян

12 Юли 2010, 1838 прочита

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН Смолян, бул“България”№14, тел.0301 /60192, факс 0301/ 62333, e-mail: obl_adm_sm@bsbg.net; http://www.region-smolyan.org ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „АПОФУС” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ СМОЛЯН 1. ПЕТЪР АНАСТАСОВ СЛАВЧЕВ 2. ПЕТКО ДИМИТРОВ УЗУНОВ 3. АТАНАС ЖИВКОВ КАРАГЬОЗОВ 4. АДРИАНА МИТКОВА КРИВЧЕВА 5. СВЕТЛА ДИМИТРОВА ТИМЕНОВА 6. АТАНАСКА НИКОЛОВА ЧАПКЪНОВА 7. ДЖЕМИЛЕ ДЖАМАЛОВА ПЕХЛИВАНОВА Допуснати до конкурс са всички кандидати, които трябва да се явят на тест на 20 юли 2010 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Смолян, бул. “България” № 14, зала 115. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ( Недялко Славов ) 12 юли 2010 г.

Екип на Министерство на здравеопазването ще проведе работна среща в Смолян във връзка с определяне параметрите на областна здравна карта

09 Юли 2010, 1637 прочита

На 12.07.2010 г. министърът на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова, и екип на министерството ще посети Смолян в рамките на планирана обиколка в областните градове на страната. Екипът ще проведе работна среща във връзка с определяне параметрите на областна здравна карта на област Смолян и запознаване на Областния съвет по здравеопазване с реформата в болничната помощ. Участие в срещата ще вземат представители на РЦЗ, РИОКОЗ, РЗОК, БЛС, БЗС, пациентски организации, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и директори на общински болници. Обсъждането ще се проведе от 12.30 часа в зала 201 на Областна Администрация. Срещата е със строго работен характер и е закрита за журналисти.

Представители от областта участваха в разширено заседание на Националната комисия по Плана за действие за Кафява мечка (2008-2017)

08 Юли 2010, 1644 прочита

На проведено на 07.07.2010 г. разширено заседание на Националната комисия /НК/ по Плана за действие за Кафява мечка (2008-2017) в МОСВ, на което присъстваха и представители от Област Смолян не се прие предложението за пренасочване на останали 5 бр. разрешителни за 2010 г. за отстрел на вида. Мотивите на членовете на комисията бяха, че от тези 5 бр. разрешителни, 2 вече са издадени на ДЛС „Русалка” - Априлци и ДЛС „Извора” – Девин и това е било решено на предишно заседание на Националната комисия. Оставащите 3 броя (по Плана за действие за Кафява мечка (2008-2017) контролираното ползване на вида е фиксирано на 10 броя годишно) ше се насочват приоритетно към област Смолян, но при необходимост и към други райони на...

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков, бе на посещение в област Смолян

05 Юли 2010, 2296 прочита

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков, бе на посещение в област Смолян на 3 и 4 юли, по покана на областния управител инж. Сефан Стайков. Те посетиха село Осиково, община Девин и на място се запознаха с проблемите на хората, свързани с липсата на нормален път до селото. Вицепремиерът пое ангажимент да се осигури бюджетно финансиране и след актуализация на направените разчети, възможно най- бързо да се започне изграждането на пътя. Инж. Стайков постави редица важни въпроси за областта, свързани с високия процент безработица, лошата инфраструктура, финансовия и стопански колапс, в който изпаднаха местните фирми в следствие на тежката икономическа криза. Като възможност за съживяване на региона, особено в областта на туризма бе посочено отварянето на ГКПП...

При висок интерес премина информационния ден по обявените пет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

29 Юни 2010, 1808 прочита

Лектори от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност” – Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, представиха условията и начина на кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програми: „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”; „Технологична модернизация в големи предприятия”; „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”; „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”; „Подкрепа за създаване на технологични паркове”. В информационния ден по обявените пет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. се включиха 44 управители и представители на фирми...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162