Новини

Ще има положително развитие на проблема с депото за твърди битови отпадъци в Мадан

13 Април 2010, 1722 прочита

Днес, 13-ти април, в Министерство на околната среда и водите се проведе среща между областния управител инж. Стефан Стайков, зам. министър Евдокия Манева и изпълнителния директор на ПУДООС г-жа Галина Симеонова. На срещата присъства и народния представител Николай Мелемов. Поводът бе тревожното състояние на депото за твърди битови отпадъци в Мадан и изчерпването на капацитета му. Кметовете на Мадан, Златоград и Неделино изразиха своето безпокойство пред областния управител, който прецени че е необходима спешна среща с компетентните институции за бързото разрешаване на проблема. В резултат на проведените разговори, инж. Стайков получи уверение от МОСВ, че при подаване на заявление от община Мадан, за разширяване на депото, от ПУДООС ще бъдат отпуснати средства в размер на 226 000 лева. Това...

Работна среща на тема: “Координация на дейностите в здравеопазването, касаещи болничната медицинска помощ в област Смолян”, инициира областният управител инж. Стефан Стайков

07 Април 2010, 1877 прочита

По инициатива на областният управител инж. Стефан Стайков, на 8-ми април ще се проведе работна среща на тема: “Координация на дейностите в здравеопазването, касаещи болничната медицинска помощ в област Смолян”. За участие в срещата са поканени народните представители Николай Мелемов и д-р Даниела Дариткова, кметовете на Смолян, Златоград, Девин, Мадан и Рудозем, председателите на общинските съвети, директорите и управителите на многопрофилните болници за активно лечение, директорите на РЗОК, РЦЗ, РИОКОЗ и ЦСМП –Смолян. Срещата ще се състои в заседателната зала на областна администрация, тя е със строго работен характер и няма да бъде открита за отразяване от журналисти.

Обръщение на областния управител инж. Стефан Стайков по повод 7 април - Световен ден на здравето

07 Април 2010, 1830 прочита

УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ, УВАЖАЕМИ МЕДИЦИНСКИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, За мен е удоволствие да ви поздравя с професионалния празник на работещите в здравеопазването- 7 април, Световен ден на здравето! Всички знаем добре с колко трудности е свързана вашата професия и оценяваме усилията, които полагате за запазване здравето на хората. Вашият професионален празник, може да бъде наречен празник на живота, защото с всеотдайния си труд, вие вдъхвате сила, увереност и надежда на болните. Вярвам, че с помощта на знанията и високия морал, който притежавате, с професионализъм, старание и човеколюбие, пациентите ще се чувстват по-спокойни и сигурни! Бъдете отдадени на своето призвание; приемайте проблемите на своите пациенти присърце; винаги оказвайте помощ, независимо от деня и часа; грижете се със сърце за нашето здраве и...

Тази година “Седмицата на гората” се чества в периода 06- 11 април

06 Април 2010, 1851 прочита

По случай традиционното честване на “Седмицата на гората”, която тази година се чества в периода от 06.04.2010 до 11.04.2010 г. под мотото “Гората утре - наша грижа днес”, Държавно горско стопанство Смилян, съвместно с Регионалната дирекция по горите – Смолян, организират на 7- ми април, от 11,30 часа пред община Смолян /локалното платно/ безвъзмездно раздаване на фиданки за залесяване. Фиданките са широколистни, иглолистни и горско плодни: бял бор; гръцка ела; смърч; бук; липа; акация;киселица; круша и други.

Одобрено е предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по ОП “Регионално развитие” – ІІ-ри етап, за 5 пътни обекта на територията на област Смолян

29 Март 2010, 1789 прочита

С Решение на Министерство на регионалното развитие и благоустройството от 24-ти март 2010 година, се предоставя безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2, операция 2.1 “Регионална и местна пътна инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161P001/2.1-01/2007 “Подкрепа за реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни пътища”. За Смолянска област са включени следните пътни отсечки: Смолян- Михалково- Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490; Рудозем- Смилян от км 0+000 до км 4+360 и от км 4+360 до км 8+431; Пампорово-(Смолян- Стойките) от км 0+000 до км 11+351; гр. Батак- гр. Доспат от км 160+ 675 до 185+ 487; гр. Батак- гр. Доспат от км 185+ 487 до км 211+ 138. Максималният общ размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ...

Със заповед на областния управител се въвеждат превантивни мерки срещу разпространението на заболяването инфлуенца (грип) по птиците на територията на област Смолян

22 Март 2010, 1686 прочита

На 22.03.2010 г. в Областна администрация гр. Смолян се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия /ПОЕК/. Присъстваха членовете на комисията от Регионалната ветеринарномедицинска служба, ОД на МВР, Регионална дирекция „Гранична полиция”, РЦЗ, РИОКОЗ, ОУ на „Гражданска защита”, ОД „Земеделие”, РИОСВ, РДГ и Областна администрация – Смолян. Заседанието се проведе след получено съобщение за регистрирано огнище на болестта в селище, разположено в делтата на река Дунав, в близост до границата на Румъния с Украйна и след лабораторно потвърждение, че причинителят на заболяването е от високо патогенния щам Н5N1. Като най-вероятна причина за заболяването се сочи контакт на диви мигриращи птици с домашните птици в заразеното селище. В тази връзка със Заповед на областния управител се въвеждат превантивни мерки срещу разпространението на...

Областна администрация организира семинар на тема: Възможностите на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

19 Март 2010, 1729 прочита

Поради големия обществен интерес към възможностите на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Областна администрация Смолян организира втора информационна среща по темата. Семинарът ще се проведе на 26.03.2010 г./петък/, от 11.00 часа в зала 115 на първи етаж от административната сграда. Срещата е в интерес главно на представителите на общинските администрации и бизнеса, като акцент ще бъде даден върху наскоро отворената схема “Развитие”, както и по останалите програми: “Аз мога”, “Адаптивност” и “Отново на работа”. Презентации и консултации по темата ще представят експерти от Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Пловдив.

Министър-председателят Бойко Борисов ще инспектира строителните работи по изместването на път III-866 „Смолян-Стамболийски”

18 Март 2010, 1716 прочита

Министър-председателят Бойко Борисов ще инспектира строителните работи по изместването на път III-866 „Смолян-Стамболийски”, съобщиха от Пресслужбата на Министерски съвет. Днес, 18 март (четвъртък) премиерът Бойко Борисов ще се запознае на място със строителните работи във връзка с изместването на път III-866 „Смолян-Стамболийски”. Реконструкцията се налага поради изграждането на хидровъзел „Цанков камък”. Новият участък включва 11 км. нов път, тунел с дължина 800 м. и съществуващия до с. Лясково реконструиран път. Общата дължина на изместения участък е 21 км. В 14.30 часа министър-председателят Бойко Борисов ще посети строителната площадка след тунела при село Лясково.

Проведена бе работна среща, във връзка с инициативата на Областна администрация за изграждане на мултифункционални спортни площадки

11 Март 2010, 1868 прочита

Днес, 11.03.2010 г., се проведе работна среща във връзка с инициативата на Областна администрация за изграждане на мултифункционални спортни площадки на територията на област Смолян. Зам.-областният управител Недялко Славов, който ръководеше срещата, я определи като естествен етап от целенасочената политика на администрацията за развитието на масовия спорт в региона. Участие взеха експерти от Министерството на физическото възпитание и спорта, областна администрация, специалисти и ръководители от общините, отговарящи за развитието на спорта. Методическа помощ на заинтересованите общини на място оказаха г-жа Ана Ташева и инж. Пламен Лалов от дирекция “Инвестиционна политика и управление на собствеността “ в министерството. Подробно и обстоятелствено бяха разяснени стъпките за попълване на формулярите, както и изискванията, относно необходимата документация и статута на предлаганите терени....

Oбластният управител на Смолян инж. Стефан Стайков ще се срещне с директора на Басейнова дирекция – Пловдив Атанаска Тунтова

10 Март 2010, 1888 прочита

На 12 март /петък/, в 10.00 ч. областният управител на Смолян инж. Стефан Стайков ще се срещне с директора на Басейнова дирекция – Пловдив Атанаска Тунтова. Срещата е опознавателна и е организирана за координация между двете институции при изпълнението на Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район и контролната дейност за спазване на българското екозаконодателство. След срещата е предвидена пресконференция от 11.00 ч. в зала 201 на областна администрация.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161