Новини

Днес, областният управител инж. Стефан Стайков, свиква на работна среща ръководителите на институции и фирми, отговорни за снегопочистването и опесъчаването на територията на област Смолян

09 Февруари 2010, 1707 прочита

Днес, 9-ти февруари 2010 г., от 15,00 часа, областният управител инж. Стефан Стайков, свиква на работна среща ръководителите на институции и фирми, отговорни за снегопочистването и опесъчаването на територията на област Смолян. Повод за това е падналия обилен снеговалеж и постъпилите в областна администрация оплаквания от граждани за некачествено снегопочистване, особено на общински пътища, както и синоптичните прогнози за нови обилни валежи от сняг и дъжд.

167 262 лева са предвидени за подпомагане храненето на децата до четвърти клас в област Смолян

05 Февруари 2010, 1916 прочита

С Решение № 45 на Министерски съвет от 01.02.2010 г. е приета “Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст”, Модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас" Средствата за периода до 31.05.2010 по общини за област Смолян са: Баните- 4 685; Борино- 5 193; Доспат- 12 891; Девин- 16 668; Златоград- 15 433; Mадан- 17 394; Hеделино- 9 260; Pудозем- 16 741; Cмолян-59 591; Чепеларе- 9 406 лева. Дейности по модула включват: 1. Осигуряване на закуски, мляко, чай и плодове на децата в подготвителните групи на детските градини. 2. Подпомагане на обедното хранене и осигуряване на закуски, мляко, чай и плодове за учениците от...

Четири проекта на спортни клубове в област Смолян, са одобрени за финансиране от Министерство на физическото възпитание и спорта

03 Февруари 2010, 2069 прочита

Четири проекта на спортни клубове в област Смолян, са одобрени за финансиране от Министерство на физическото възпитание и спорта, по Програма “Спорт за децата в свободното време”. Три са в направление “Начално обучение по вид спорт” и един в направление “Спортни занимания през ваканциите”. По едното направление са заложени възможностите за спортни дейности през свободното /ваканционно/ време на учениците. Предвидения обхват е за тренировъчна дейност по групи, минимум от 12 човека, а финансовото обезпечаване от МФВС е до 6 хил. лева. Другото направление, касае спорт за подрастващите от началното образование до 6 клас, и приоритетно е насочена към засилено обучение на «потенциални активни спортисти». Предвиденото финансиране на конкретните проекти в това направление е 10 хил. лева. Областна администрация оказа подкрепа...

Областният управител оказа съдействие за финансиране антикризисната програма на община Рудозем

03 Февруари 2010, 1711 прочита

Днес, 3-ти февруари, областният управител инж. Стефан Стайков заедно с кмета на община Рудозем Николай Бояджиев, проведе среща с премиера Бойко Борисов, на която бяха разисквани проблемите свързани с антикризисната програма на град Рудозем. Обсъдена бе възможността за осъществяване на благоустройствените мероприятия в общината и завършването на строително монтажните работи по техническата инфраструктура. В резултат на проведените разговори, премиерът Борисов разпореди регулярното финансиране на програмата, с оглед нейното завършване в предвидените срокове.

Да бъде обявен конкурс за главен архитект на община Смолян, настоява с писмо до кмета Дора Янкова, областният управител инж. Стефан Стайков

02 Февруари 2010, 1640 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати писмо до кмета на община Смолян г-жа Дора Янкова, с искане в най-кратък срок, да бъде обявен конкурс за главен архитект на общината. Искането на г-н Стайков бе провокирано от проведена с членове на Съюза на архитектите в България /САБ/ и Камарата на архитектите /КАБ/ среща, на която бяха разисквани въпроси, свързани с градоустройството и административното обслужване в община Смолян и другите общини на областта. Дискутирани бяха въпроси, пряко касаещи гилдията. Като най-важни сред поставените проблеми, архитектите откроиха въпроса около статута на главния архитект на общината, назначаването му на граждански, а не на трудов договор без проведен конкурс, спазването на работното време... След срещата е проведена анкета между членовете на САБ и КАБ Смолян, чиито...

Областната комисия по заетост ще проведе заседание на 04 февруари

02 Февруари 2010, 1758 прочита

Областната комисия по заетост ще проведе заседание на 04. ІІ. 2010 г./четвъртък/, от 13.00 часа, в зала 201 на Областна администрация – Смолян. То е във връзка с прилагането на ПМС № 44 от 19.02.2009 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори "Индустрия" и "Услуги". Непосредствено след заседанието ще се проведе информационно консултативна среща по прилагане на Националния план за действие по заетостта и заложените мерки в Националната политика за 2010. Информацията и консултациите ще се дадат от представители на Регионална служба по заетост – Пловдив и Регионална дирекция “Социално подпомагане”.

Обсъдена бе готовността за работа по започване на проект “Рехабилитация на път ІІ-86 Асеновград – Чепеларе”

01 Февруари 2010, 1713 прочита

Готовността за работа по започване на проект “Рехабилитация на път ІІ-86 Асеновград – Чепеларе” бе на работна среща между областният управител инж. Стайков, ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура” и експерти от Областно пътно управление – Смолян. На нея бяха разгледани възможностите за реално изпълнение на рехабилитационните работи и съгласувани действията между АПИ и Областно пътно управление. Строителното разрешение вече е факт, взето е и решение за незабавно откриване на процедура по определяне на фирма за строителен надзор. Набелязани са конкретни мерки за допълнително проектиране на участъците с трето платно и необходимите процедури по отчуждаване и парцеларни планове, свързани с тези участъци. Обществената поръчка за избиране на фирма- изпълнител на обекта е проведена още в края на месец юли 2009...

Областният управител даде разрешение на община Смолян за удължаване срока на действие на договорите за обслужване транспортните линии от квотата на община Смолян

01 Февруари 2010, 1985 прочита

Областният управител даде разрешение на община Смолян за удължаване срока на действие на договорите за обслужване транспортните линии от квотата на община Смолян. Удължаването е за срок до 6 месеца, през които трябва да се проведе конкурс и се определят превозвачи за осъществяване на обществени превози по общински транспортни схеми. Инж. Стайков получи уверение от г-жа Янкова, че докладна записка, относно откриване на процедура за утвърждаване на общинската транспортна схема, ще бъде внесена още на заседанието на Общинския съвет, предвидено за средата на месец февруари. Областният управител изпрати предупредително писмо до кмета на община Смолян – г-жа Дора Янкова и до Председателя на общинския съвет, с което ги уведомява, че шестмесечният срок е окончателен и няма да бъде удължаван. При...

Продължава изплащането на обезщетения на граждани, подали искания по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

21 Януари 2010, 2061 прочита

Към 15-ти януари са разплатени обезщетенията на репресирани лица, като сумите вече са по сметките на 882 граждани, подали искане за това. За периода 20.09.2009 - 15.01.2010 година, общата сума възлиза на 680 815 лева. За плащане са одобрени и са в процес на нареждане още 400 011 лева, обезщетения на 603 души. С това е наваксано закъснението в обработването и разглеждането на подадените заявления. Със сумите, платени на 15-ти януари се обезщетяват лица, подали искания още през месеците май и юни 2008 година. Така, след обнародването, в началото на месец юни 2009 г. на Наредбата за прилагане на чл. 4 от Закона /която урежда размера, реда и начина за изплащане на обезщетенията/, общият размер на изплатените до момента...

Днес, 21-ви януари, отбелязваме Деня на родилната помощ

21 Януари 2010, 1937 прочита

Областният управител на област Смолян инж. Стефан Стайков, поздравява всички акушери и акушерки, с Деня на родилната помощ. Честит празник на акушери и акушерки! Честит празник на вас, които се грижите с най-голяма любов за нашите деца! Днес, 21-ви януари, отбелязваме Деня на родилната помощ. На този ден обществото ни отдава дължимото на всеотдайния и високоотговорен труд на акушер-гинеколозите и акушерките, и почита приноса на хората, допринесли за развитието на родилната помощ в България. Няма по-щастлив момент за всяко семейство от раждането на детето и няма нищо по – благородно от това, да помогнеш на една жена да дари живот! Пожелавам на всички вас, които помагате на децата ни да видят светлина и да поемат първата глътка въздух, да сте живи и...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162