Новини

Министъра на труда и социалната политика инж. Тотю Младенов ще посети Смолян на 26.11.2009 г./четвъртък/ по покана на областния управител инж. Стефан Стайков

24 Ноември 2009, 1748 прочита

Министъра на труда и социалната политика инж. Тотю Младенов ще посети Смолян на 26.11.2009 г. /четвъртък/ по покана на областния управител инж. Стефан Стайков. Повода за посещението му са поставени от страна на Областна администрация проблеми, касаещи програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост” и други активни мерки по програмите за заетост. На среща с министър Младенов днес, заместник областният управител Чавдар Фурлански е изразил сериозните притеснения на областния управител за драстичното намаляване на бройките по програмите ОСПОЗ.

На приемната в Рудозем най-активни бяха жителите на с. Чепинци

23 Ноември 2009, 1881 прочита

На проведената в края на миналата седмица изнесена приемна в община Рудозем, с участието на заместник областният управител на област Смолян Недялко Славов и екип от експерти от Областна администрация най-активни бяха жителите на с. Чепинци. Кметът Хайри Брахимбашев определи като най-сериозни проблемите, свързани с отчуждаване на имотите по изграждащия се международен път Рудозем- Елидже, минаващ през с. Чепинци. Той настоя за създаване на специална комисия за ново замерване на имотите, тъй като към момента има грешки в картата на възстановената собственост. Г-н Брахимбашев очерта цялостна картина на проблемите, като започна с изграждащата се повече от 10 години и все още недовършена канализация на селото, липсата на централен водоем, лошото състояние на тръбите на довеждащия водопровод, идващ от...

Областен съвет по тристранно сътрудничество бе учреден на 17.11.2009 г. по инициатива на Областна администрация

20 Ноември 2009, 1881 прочита

По инициатива на Областна администрация, на 17.11.2009 г. бе учреден Областен съвет по тристранно сътрудничество. На учредителното заседание, ръководено от заместник областния управител инж. Чавдар Фурлански, присъстваха: Председателите на регионалната структура на КНСБ – Смолян, на синдикалния регионален съюз на КТ “Подкрепа” – Смолян и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ - Смолян, на Регионална занаятчийска камара, както и на Стопанска камара. Директорите на: “Бюро по труда” – Смолян, регионална дирекция “Социално подпомагане” – Смолян, регионален инспекторат по образование, РУ “Социално осигуряване”, на Териториално статистическо бюро, заместник директорът на РД Национална агенция по приходите – Смолян; също така директорът Регионална служба по заетостта –Пловдив. “Необходимо да се създаде такъв работещ съвет на областно...

Успешен надзорен одит на функциониращата в Областна администрация Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност

19 Ноември 2009, 1633 прочита

Успешно премина проведеният на 18 ноември Надзорен одит на Интегрираната система за управление на качеството и информационната сигурност. Одитор от сертифициращата организация „Бюро веритас”ЕООД провери документацията за съответствие с изискванията на международния стандарт за качество ИСО 9001:2000. Издаденият сертификат е с валидност до 2011 година, но до края на следващата година предстои транзитивно преминаване към новата версия на стандарта. В доклада от одита няма никакви забележки.

Областно учение за «Защита на населението при наводнение – Смолян - 2009” ще се проведе на 19.11.2009 г.

17 Ноември 2009, 1696 прочита

Областно учение за «Защита на населението при наводнение – Смолян - 2009” ще се проведе на 19.11.2009 г. Учението ще се ръководи от заместник областния управител инж. Чавдар Фурлански – зам.-ръководител на областния щаб за координация на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи. То е на тема “Дейност на органите за управление и съставните части на Единната спасителна система за организиране и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в Област Смолян при възникване на наводнение” Целта на учението е да се установят и повишат способностите на Единната спасителна система (ЕСС) за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в област Смолян, да се координират действията по оценка на обстановката и вземане на решения за организиране и...

Областният управител инж. Стефан Стайков представи новия директор на Областна дирекция „Земеделие” Смолян

17 Ноември 2009, 1791 прочита

Новият директор на Областна дирекция „Земеделие” бе представен днес на новото си работно място от областния управител инж. Стефан Стайков . От 16.11.2009 г., със заповед на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, за директор на Областна дирекция „Земеделие” Смолян е назначена инж. Боряна Цочева. Тя е завършила Висш селскостопански институт Пловдив, със специалност “ Агроинжинерство – обща агрономия”. От 2001 година Цочева е главен експерт в общинска администрация Смолян, като отговаря за селско и горско стопанство, стопанисване на горите, и икономическо развитие на общинска собственост Вчера, в Министерството на земеделието и храните инж. Цочева е получила заповедта за назначаване и указания за стартиране дейността на новите структури и подготовката на устройствен правилник, вътрешни...

Днес, 14-ти ноември, премиерът Бойко Борисов е на посещение в област Смолян

14 Ноември 2009, 1886 прочита

Премиерът Бойко Борисов е на посещение в област Смолян по покана на областния управител инж. Стефан Стайков, кмета на Смолян- г-жа Дора Янкова и кмета на Рудозем- Николай Бояджиев. Той откри рехабилитираната отсечка с. Соколовци – квартал Устово, част от път ІІ-86, с пожелание населените места по пътя да съумеят да развият по-добър туризъм покрай обновената пътна инфраструктура. На кратка работна среща в областна администрация, на която присъстваха и министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, народните представители от политическа партия ГЕРБ Николай Мелемов и Даниела Дариткова, кметовете на общини и ръководители на областни институции, бяха дискутирани проблемите на региона. Областния управител Стефан Стайков запозна премиера с два приоритетни за областта проблема – реконструкцията...

На 12-ти ноември в Златоград, бе поредната изнесена приемна на Областна администрация Смолян

13 Ноември 2009, 1572 прочита

На 12-ти ноември в Златоград, бе поредната изнесена приемна на Областна администрация Смолян. Областният управител инж. Стефан Стайков, заместник областните управители Недялко Славов и Чавдар Фурлански, експерти от администрацията се срещнаха с кмета и жители на общината и се запознаха с техните проблеми. На приемната жители на Златоград поставиха въпроси във връзка с намиране на средства за изграждане и доизграждане на инфраструктурата на определени улици. След разговор между Областният и управителя на ВиК, стана ясно, че кмета на общината Мирослав Янчев е изяснил проблема и е предприел необходимите мерки за предстояща реконструкция и довършване на улиците „Стефан Стамболов”, „Здравец”, „Марица” и др. Областният управител се ангажира да помогне за разрешаване на конкретен проблем с осигуряване на достъп за...

Министър-председателят на Република България г-н Бойко Борисов ще открие рехабилитирания участък с. Соколовци – квартал Устово, част от път ІІ-86

13 Ноември 2009, 1778 прочита

Утре, 14-ти ноември /събота/, премиерът Бойко Борисов ще посети област Смолян по покана на областния управител инж. Стефан Стайков и кмета на Смолян г-жа Дора Янкова. Той ще открие завършената рехабилитация на отсечката с. Соколовци – квартал Устово, част от път ІІ-86. На тържеството ще присъстват министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, народните представители от политическа партия ГЕРБ Даниела Дариткова и Николай Мелемов, кметовете на всички общини от областта, официални гости и граждани. Рехабилитираната отсечка от пътя с. Соколовци-кв. Устово е част от 29-километровия второкласен републикански път Соколовци- Смолян- Средногорци, който се модернизира със средства по ФАР-Трансгранично сътрудничество и от републиканския бюджет. Стойността на проекта е 10,632 млн. евро. От тях близо 55% са национално съфинансиране, а...

Работна среща “Възможности за участие и финансиране на спортни дейности по програми на МФВС” се проведе днес в Областна администрация

10 Ноември 2009, 1936 прочита

Новият координатор на Министерството на физическото възпитание и спорта за Смолянска и Пазарджишка област Йордан Биков, представи на среща в областна администрация – Смолян възможностите за участие и финансиране на спортни дейности по програми на МФВС. На срещата присъстваха областният управител инж. Стефан Стайков, зам.-областните управители Недялко Славов и инж. Чавдар Фурлански, и представители на спортните клубове в областта. Целта на срещата бе заинтересованите лица да се запознаят с възможностите за участие и финансиране на спортни дейности по програми и по-конкретно с отварянето на поканата от МФВС за програми на спортни клубове. Областният управител Стефан Стайков откри срещата с думите: „В днешните кризисни години е особено важно да намерим начин спортът да бъде финансиран, да бъде поставен на една здрава...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161