Новини

Вицепремиерът Емел Етем остана доволна от работата на информационния център и спасителния отряд на „Гражданска защита”

23 Май 2008, 2069 прочита

Вицепремиерът и министър на извънредните ситуации Емел Етем днес посети Смолян, за да провери как работят откритият наскоро Оперативно комуникационно-информационен център /ОКИЦ/ и Спасителният отряд към Териториална дирекция „Гражданска защита”. Тя остана удовлетворена от организацията и постигнатите резултати. Министър Емел Етем се срещна с областния управител д-р Петър Фиданов и кмета Дора Янкова. След това те заедно посетиха базата на Спасителния отряд, където министър Етем разгледа новата техника, апаратура и екипировка. Спешният телефон 112 за Смолян ще заработи през август, като неговия център ще бъде в Кърджали. До края на тази година телефон 112 ще има в цялата страна, стана ясно от изявление на министър Емел Етем пред журналистите. Невелина Караасенова Ст.експерт «Връзки с обществеността» 23.05.2008 г.

Вицепремиерът Емел Етем пристига утре в Смолян да провери работата на информационния център и спасителния отряд на „Гражданска защита”

22 Май 2008, 2109 прочита

Вицепремиерът и министър на извънредните ситуации Емел Етем пристига утре /23.05.2008 г./ в Смолян да провери как работят откритият наскоро Оперативно комуникационно-информационен център /ОКИЦ/ и Спасителният отряд към Териториална дирекция „Гражданска защита” - Смолян, съобщи директорът й инж. Недялко Горанчев. Министър Емел Етем ще се срещне най-напред с областния управител д-р Петър Фиданов и кмета Дора Янкова. В 11.30 ч. вицепремиерът ще посети ОКИЦ, който се намира на първия етаж в Областна администрация. Канят се медиите да присъстват на проверката. Министър Емел Етем ще се срещне със служителите на „Гражданска защита” и ще говори за ролята и възможностите на 28-те новосъздадени Оперативни комуникационно-информационни центрове в страната. След това ще бъде посетена базата на Спасителния отряд. В ранния...

Областната комисия по заетостта номинира 19 младежи за работа в админисктрациите по Програма “Старт в кариерата – 2008”

20 Май 2008, 2136 прочита

Областната комисия по заетостта номинира вчера 19 младежи, които кандидатстват за работа в общинските и областна администрации по Програмата на МТСП “Старт в кариерата – 2008”. Комисията с председател зам. областният управител Митко Петагов разгледа списъците с кандидатите и направи първоначален подбор. Одобрени са всичките 19 младежи, подали молби за работа. Администрациите от областта, без Доспат и Борино, са заявили в Бюрата по труда 18 работни места, за 7 от тях няма кандидати. Процедурата по окончателната номинация на кандидатите продължава с интервю с работодателите до 6 юни. Пълният списък със класиралите се ще бъде публикуван до 23.06.2008 г. на страницата на Агенцията по заетостта и в Бюрата по труда. Очаква се процедурата да има още едно издание...

За два месеца и половина над 200 репресирани лица от Смолянска област са подали искания за обезщетения

20 Май 2008, 2101 прочита

От 7 март т.г. до сега над 200 души от цялата област са подали в деловодството на Областна администрация искания за изплащане на еднократно обезщетение като репресирани. Исканията са във връзка с изменението на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресерани лица, публикувано в Държавен вестник, бр.26 от 07.03.2008 г. Съгласно изменението правоимащите могат да получат обезщетение в пълен размер за всяка репресия в периода от 12.09.1944 г. до 10.11.1989 г., изтърпяна заради техния произход, политически убеждения и религиозни вярвания. Преди направеното изменение законът даде право репресираните лица да получат еднократно обещетение. Обезщетението, което един репресиран е взел преди 7 март обаче, ще бъде приспаднато от това, което ще получи след тази дата. Размерът и редът...

Енергийната ефективност ще се обсъжда на семинар в Областна администрация

13 Май 2008, 1896 прочита

Семинар за възможностите за финансиране на проекти по енергийната ефективност ще се проведе на 15.05.2008 г. в зала 201 на Областна администрация. Темата на обучението е „Енергийна ефективност в българските общини”. На срещата ще бъдат обсъдени енергийна независимост на общините, практическите резултати от обследването и сертифицирането на сгради, процеса на обследване и изпълнение на енергоефективни мерки в сградите и др. Поканени са да участват представители на общините и неправителствените организации. Организаторите на обучението – Агенция по енергийната ефективност и Областна администрация, канят също и медиите, както и всички заинтересовани от проблемите на енергийната ефективност. Невелина Караасенова Ст.експерт «Връзки с обществеността» 13.05.2008 г.

Областният управител свика директорите на регионални структури за подготовката на план за защита при бедствия

13 Май 2008, 1862 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов свика директорите на регионални структури във връзка с писмо на вицепремира и министъра на извънредните ситуации Емел Етем за изготвяне на План за защита при бедствия в Смолянска област. Срещата се проведе днес в зала 201 на Областна администрация. Подготовката, изготвянето и съгласуването на плана ще бъдат кординирани от Териториална дирекция ”Гражданаска защита”. 25 институции, чиято дейност касае защитата при бедствия, ще трябва да определят работни групи поне от трима специалисти, които да предоставят своевременно необходимата за съставянето на плана информация. В работата ще се включи и Областният съвет за сигурност и управление при кризи. Планът трябва да бъде готов до 10 юли т.г. Копие от него ще се изпрати в Министерството на извънредните ситуации и...

Зам. областният управител Митко Петагов заминава на среща на Мрежата за трансгранично сътрудничество между Гърция-България-Турция

08 Май 2008, 1910 прочита

Зам.областният управител Митко Петагов и председателите на Регионалната занаятчийска камара, Смолянската търговско-промишлена палата и КВЗКАЧС „Перелик” заминават утре за Кавала на среща на Мрежата за трансгранично сътрудничество между Гърция-България-Турция. На конференция, която ще проведе в събота /10 май/, ще бъде обсъдена темата: „Презентация на предприемаческата идентичност на всяка префектура, насочена към промоция на продукти и услуги, както и развитието на сътрудничеството”. Целта на срещата е да се обмени информация между областите от трите държави, които членуват в мрежата, за възможностите за сътрудничество в сферите на бизнеса и най-вече в отраслите на туризма, полезните изкопаеми, напитките и храните и услугите. Във форума ще участват още областните управители и представители на бизнеса от Хасково, Кърджали, Благоевград, Ксанти, Еврос,Серес, Драма, Родопи, Кавала...

Областният управител д-р Петър Фиданов и служители от Областна администрация участваха в тържеството по случай 6 май - Ден на храбростта и празник на Българската армия

29 Април 2008, 2327 прочитаЗам.областният управител Митко Петагов участва в четвъртото издание на Международния икономически форум „Марица”

24 Април 2008, 2193 прочита

Зам.областният управител Митко Петагов участва в четвъртото издание на Международния икономически форум „Марица” , който се проведе на 22 и 23 април в Пловдив. Темата на форума бе „Обединяване на ресурсите за развитие на регионите”. Целта е да се даде възможност на представителите на бизнеса, държавната и общинска администрации и неправителствените организации от Южна България, Северозападна Турция и Северна Гърция да обсъдят перспективите за развитие на този регион от Югоизточна Европа. Част от основните дискутирани теми бяха: транспортна и логистична инфраструктура, развитие на пазара на недвижими имоти, програми на ЕС за развитие на селските райони, туризъм, екология, пазар на труда, местно самоуправление и регионално развитие, публично-частно партньорство, енергетика и нови енергийни проекти. Зам.областният управител Митко Петагов представи презентация на тема „Визията за развитие...

Областният управител ще участва в конференция за подпомагане подготовката на проекти по ОП «Околна среда 2007 – 2013 г.»

22 Април 2008, 2110 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов ще участва в конференция за представяне на откритите процедури за набиране на проектни предложения по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013 г.» утре в София. През март и април Министерството на околната среда и водите обяви 3 процедури за набиране на проекти: техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.»; подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води; техническа помощ за подготовка на на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.». Конференцията е продължение на инициативите на МОСВ за подпомагане подготовката на качествени и пълни проектни предложения. Областният управител д-р Петър...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161