Новини

Областният управител д-р Петър Фиданов и президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов прерязаха лентата на новото минифутболно игрище в Чепеларе.

22 Юни 2007, 2004 прочитаОбластният управител д-р Петър Фиданов бе на първия урок и откриването на Детската полицейска академия заедно с вътрешния министър Румен Петков, кмета Дора Янкова и директора на ОД”Полиция” комисар Никола Михайлов.

22 Юни 2007, 1877 прочитаТехнически семинар на тема “Публично-частно партньорство за реализация на проекти и инструменти за устойчиви енергийни общности” се проведе в Областна администрация.

21 Юни 2007, 2340 прочита

Технически семинар на тема “Публично-частно партньорство за реализация на проекти и инструменти за устойчиви енергийни общности” се проведе днес в Областна администрация. Организатори на обучението са Областна администрация, Дружество за разпространение на знанията и “Ерато Холдинг” АД. Разгледаните теми бяха във връзка с: представяне политиката по енергийна ефективност; изграждането на центрове за добив, производство, транспорт и продажба на дървесна биомаса; комплексната реализация на проекти за енергийно оползотворяване на дървесна биомаса и енергийна ефективност в публичен и частен сектор; проекти за енергийно оползотворяване на биомасата – примери за успешни практики; нискоенергийни и екологични домове и др. Устойчиво икономическо развитие у нас не може да се случи, без интензивно въвеждане на мероприятия по енергийна ефективност и въвеждане на възобновяемите енергийни източници, тъй...

Областният управител участва в заседание, на което бе представено новото ръководство на Южен централен район

14 Юни 2007, 1819 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов взе участие в заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/ вчера в Хасково. На заседанието са били представени новият председател и зам.-председател на РСР, определени за една година и на ротационен принцип според Закона за регионално развитие и Правилника за организация и дейността на регионалните съвети. Райна Йовчева – областен управител на Хасково, е новият председател на Регионлния съвет за развитие на ЮЦР. Тя пое председателството от Мария Нейкова – областен управител на Стара Загора. Зам.- председател на съвета вече е Райчо Данаилов – кмет на с. Баните. Област Смолян ще председателства ЮЦР през 2009 г., а през 2008 г. – Пазараджик. По силата на решение от заседанието...

Срещата за Местните инициативни групи по Ос 4 “Подходът ЛИДЕР” се проведе вчера в Областна администрация

14 Юни 2007, 2683 прочита

Срещата за насърчаване създаването на Местни инициативни групи /МИГ/ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. и Ос 4 “Подходът ЛИДЕР” се състоя вчера Областна администрация. На форума бе споделен българският опит, както и опитът на други европейски страни по програмата, бяха разгледани и възможностите за подкрепа създаването на МИГ. Организатор на семинара бе Областна администрация – Смолян, а съорганизатори - Проект «Родопи» и Проект GTZ. Темите от дневния ред бяха разгледани от експерти от Министерството на земеделието и горите, от Проект GTZ и от Фондацията за реформа в местното самоуправелние. Като пълноправен член на ЕС България ще има достъп до средства и чрез Националната програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Местните общности в селските райони...

Започва третият цикъл от обучението по английски език на служители от регионалните структури

13 Юни 2007, 2227 прочита

Третият цикъл от обучението по английски език на служителите от държавните и общински структури в областта започва в началото на идния месец. Обучението ще се проведе в общинските градове Смолян, Златоград, Чепеларе, Девин, Баните и Мадан, като датата на стартирането му ще бъде уточнена с всяко ведомство поотделно. Общо 370 души ще минат първо и второ ниво, като голямата част от тях ще са служители от структурите на полицията. Комисия, председателствана от зам.-областния управител Митко Петагов, е класирала за водещ обучението ЦДОМАМ-Смолян към ВСУ “Черноризец Храбър”, с който е подписан договор. Сумата предвидена за провеждане на курса е 29 808 лв. Досега чрез Областна администрация и със съдействието на Министерството на държавната администрация и административната реформа са проведени два цикъла на обучение по...

Областният управител изготви отговора до общинските ръководства на политическите формации Атака, ВМРО, ГЕРБ, ДСБ, ЗНС, СДС, ССД и Сдружение ЕДП на постъпилата от тях декларация

12 Юни 2007, 1841 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов изготви отговора до общинските ръководства на политическите формации Атака, ВМРО, ГЕРБ, ДСБ, ЗНС, СДС, ССД и Сдружение ЕДП на постъпилата от тях декларация преди няколко дни. В декларацията се изразяваха съображения за незаконосъобразност и нецелесъобразност на решение №611 от 28.05.2007 г. на Общински съвет-Смолян и искане областният управител да спре решението и да го внесе за отмяна в съда. Съгласно Закона за администрацията и Закона за местното самоуправление и местната администрация правомощията на областния управител по отношение решенията на Общинските съвети се изразяват в упражняване на контрол само по законосъобразност. Той няма правомощие да контролира решенията по отношение на тяхната целесъобразност. В конкретния случай, след извършена проверка по законосъобразност на посоченото в декларацията решение, бе установено,...

Областна администрация подкрепи инициирана от Регионалната занаятчийска камара среща

07 Юни 2007, 2300 прочита

Работна среща на ръководители и представители на контролни и регулиращи ведомства в региона се състоя днес в Областна администрация. Срещата бе проведена по инициатива на председателя на УС на Регионална занаятчийска камара /РЗК/-Смолян инж. Недко Пашамов, с подкрепата и участието на Областна администрация. Целта на събирането бе да бъде подобрено взаимодействието и координацията с тези институции относно упражняването на дейностите по Закона за занаятите. Председателят на РЗК се обърна с предложение към ръководителите на РИОКОЗ, Дирекция “Областна инспекция по труда”, НАП ТД – Смолян, РИО на МОН за получаване на своевременна информация с основните изисквания и изменения на техните нормативни документи. Целта е да бъде изготвен общ документ с основните изисквания на различните институции за започване на занаятчийска дейност. С...

Пет работни места за младежи остават незаети в администрациите

01 Юни 2007, 2506 прочита

Областната комисия по заетостта одобри и тримата кандидати, които са поискали да започната работа в общинските и областна администрации по Програмата на МТСП “Старт в кариерата – 2007”. Общо 8 са били свободните работни места за региона, но 5 остават незаети, тъй като са подали документи само трима кандидати. По един от тримата младежи ще постъпят от 1 юли т.г. в Областна администрация –Смолян, в общинските администрации на Златоград и Мадан. Основните причини за липсата на достатъчно кандидати по тази програма са две: по-ранното започване на процедурата тази година за набиране на кандидати, което ограничи участието на завършващите висшисти; и тесните специалности, изисквани от работодателите, което ограничи възможността да кандидатстват повече млади хора. “Въпреки добрата информационна кампания на Програма...

Областният управител присъства на Трансграничен фолклорен събор на границата

29 Май 2007, 1989 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов присъства на Трансграничния фолклорен събор, който се проведе за втора поредна година на връх “Костадин” край Златоград в събота. В обръщението си към златоградчани и гостите от съседните гръцки селища Термес, Хрисуполис и Ксанти областният управител изрази увереност, че не е далеч времето, когато през връх “Костадин” ще има път, който ще е от голямо значение за хората от двете страни на границата. “Днешният събор, уважаеми дами и господа, доказва, че пътят е верен. Верен и необратим. Въпрос на време е трансграничният път през връх “Костадин” да стане реалност, след което двете съседни общини да постигнат пълно сътрудничество и взаимодействие в повечето сфери – на туризма, търговията, културата и т.н. Убеден съм, че това време...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162