Новини

Областният управител инж. Димитър Кръстанов проведе телефонен разговор с главния инженер на гръцката Национална пътна агенция „Егнатия Одос" за пътя ГКПП Рудозем – Димарио

26 Ноември 2014, 1060 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов, в качеството си на член на Комитета по наблюдение на Оперативна програма ЕТС „Гърция-България 2007-2013” и на Програмния комитет на същата програма за периода 2014-2020 г., проведе телефонен разговор с главния инженер на гръцката Национална пътна агенция „Егнатия Одос" г-жа Кацамбели за готовността на гръцката агенция с проектирането на пътя Ксанти–ГКПП Рудозем. В разговора участва и председателят на Българо-гръцкото дружество за приятелство Георги Чилингиров. Г-жа Кацамбели изрази увереност, че до края на тази година проекта на отсечката ГКПП Рудозем–Димарио-Меливия ще бъде напълно готов. Тя изказа благодарност за добрата съвместна работа и за възможността през следващата година да започне строителството на пътя. Гръцката пътна агенция „Егнатия Одос" е с ново ръководство, като Управителния съвет в момента...

Проведе се заседание на Постоянната епизоотична комисия във връзка с въвеждането на превантивни мерки срещу разпространението на заболяването инфлуенца по птиците

24 Ноември 2014, 1047 прочита

Днес, под председателството на областния управител инж. Димитър Кръстанов, се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия /ПОЕК/. Във връзка с изпълнението на Заповед № РД 11-1824/18.11.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, директорът на ОДБХ-Смолян д-р Сава Бозуков и д-р Валентина Мелемова, началник отдел „Здравеопазване на животните” към ОДБХ-Смолян, запознаха областния управител с констатирани огнища на Инфлуенца по птиците в Кралство Холандия, Федерална Република Германия и Великобритания. Във връзка с това бяха обсъдени редица превантивни мерки за предотвратяване възникване и разпространение на заболяването на територията на област Смолян. Част от мерките се свеждат до организиране на съвместни проверки с представители на Ловно-рибарските дружества и Държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици /живеещи...

Областният управител инж. Димитър Кръстанов откри първото Общо събрание за учредяване на Регионално сдружение за управление на отпадъците в Доспат

21 Ноември 2014, 1075 прочита

Днес, 21.11.2014 г., областният управител инж. Димитър Кръстанов откри в Доспат първото Общо събрание, с което се учреди Регионално сдружение за управление на отпадъците между общините Доспат, Сатовча, Борино и Девин. На събранието присъстваха кметовете на община Девин Цветалин Пенков, на община Борино инж. Октай Алиев, зам. кмета на община Сатовча Илхан Карагьозов, директорът на РОИСВ Смолян Ема Енева, експерти от РОИСВ – Смолян, представители от Областна администрация- Благоевград, на общинските администрации. Бяха обсъдени редица въпроси, свързани с разширяване на обслужващото депо в с. Барутин и неговата ефективна експлоатация, както и въвеждането на системи за разделно събиране на отпадъците в четирите общини. В рамките на дневния ред се приеха вътрешните правила на новото Регионално сдружение и се набелязаха мерки и...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ ПО СЛУЧАЙ 21 НОЕМВРИ – ДЕНЯТ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

21 Ноември 2014, 981 прочита

Уважаеми съграждани, Приемете моите най-искрени благопожелания за мир и любов във вашите семейства по повод 21 ноември - Денят на християнското семейство! Нека огнището на най-чистата ни любов към близките да пламти вечно в душите ни и никога да не забравяме, че в семейството са устоите, върху които се крепи нашето развитие, благополучие и нравственост. Почти целият ни живот е изживян в контекста на семейството. Именно в неговото лоно ние получаваме нашите първи преживявания на любов от нашите родители. Тази любов оформя нашия характер. Без значение каква позиция имаме в обществото, какво ниво на образование, богатства или слава – семейството е това, което създава средата на постоянни взаимоотношения, грижа и дори мотив за развитие. Семейството е както училище на любовта, така...

Областна администрация- Смолян бе отличена с приз за „Най-проектно ориентирана администрация за 2014 г.”

20 Ноември 2014, 1061 прочита

На тържествена церемония, състояла се на 18.11.2014 г. /вторник/ в град Свищов, Областна администрация- Смолян бе удостоена с две отличия – Плакет „Най-проектно ориентирана областна администрация” и Грамота за активно участие в провеждания годишен Национален конкурс „Най-добра областна администрация за 2014 г.”. Събитието се реализира в рамките на научноизследователски проект № 18-2013 „Оценка на административния капацитет на публичните администрации и провеждане на годишен конкурс за най-добра администрация в България”, изпълняван в партньорство между СА „Д. А. Ценов”- гр.Свищов, Института по публична администрация към Министерски съвет и медийната подкрепа на Информационна агенция „Фокус”. Областна администрация-Смолян, като част от реализацията на научноизследователския проект, бе обект на наблюдение от страна на представители на проектния екип, които на базата на разработена система за оценка по...

Заповед на Областен управител за връщане на Решение №425 от 04.11.2014 г. на Общински съвет Рудозем

19 Ноември 2014, 1133 прочита

Изтегли ЗАПОВЕД

В община Смолян започва изпълнението на проект „Овластяване за достоен живот" по Програмата за подкрепа на НПО в България

18 Ноември 2014, 1211 прочита

На 27.10.2014г. Дружеството за разпространение на знания /ДРЗ/ - Смолян сключи договор и стартира изпълнението на проект BG 05/868 „Овластяване за достоен живот" по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г. Проектът е разработен във Втория конкурс за набиране на проектни предложения в тематичната област „Социално включване и овластяване на уязвими групи”. Неговата продължителност е 12 месеца. Общата стойност на проекта е 49 924,50 евро, от които 44 929,50 евро е размерът на безвъзмездната финансова помощ от Програмата, а останалите средства в размер на 4 995, 00 евро са собствен принос на ДРЗ-Смолян, съобщи Цветанка Генчева, ръководител на проекта. Целева група на проекта са възрастни хора в предпенсионна и пенсионна възраст от десет малки...

Одобрени са допълнителни трансфери в размер на 1 907 892 лв. по бюджетите на общините в област Смолян за изпълнение на дейности за овладяване на последиците от бедствия

14 Ноември 2014, 1130 прочита

С Постановление № 367 от 6 ноември 2014 г., публикувано в Държавен вестник, бр. 94/14.11.2014 г., Министерски съвет одобри допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет за 2014 г. в размер на 19 910 247 лв. за изпълнение на проекти/дейности за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. 19 015 938 лв. от общата сума ще бъде трансферирана по бюджетите на общините в страната. За област Смолян отпуснатите средства са в размер на 1 907 892 лв. за осем от десетте общини. Разпределението е както следва: 1.Община Баните – 231 257 лв., които ще бъдат разходвани за възстановяване на подпорна стена и банкети на пътя Баните-Вишнево; изграждане на...

Поздравителен адрес от името на Областния управител на Смолян бе връчен на Регионалната съюзна организация на слепите по случай Международния ден на незрящите хора

13 Ноември 2014, 1223 прочита

„В този ден Ви поздравявам за смелостта, енергията и упоритостта, които се налага да проявявате ежедневно! Вие виждате със сърцата си, а това е дар, който малко хора притежават. Уверявам ви, че високо се цени стремежа ви да сте полезни на семействата си и обществото, влагайки много повече усилия за преодоляване на трудностите в ежедневието. Бъдете щастливи с обичта на вашите близки и любими хора! Нека вярата и надеждата изпълват сърцата Ви!”. Това гласи поздравителния адрес, връчен по случай Международния ден на слепите хора, от името на областния управител инж. Димитър Кръстанов на Регионалната съюзна организация /РСО/ на слепите в Смолян. Председателят на смолянската организация на Съюза на слепите в България /ССБ/ Теменужка Миткова изрази своята и на всички...

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

12 Ноември 2014, 1230 прочита

Приключи проект на Областна админинстрация – Смолян с наименование „Със знания нови - за успехи сме готови”. Той бе финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, процедура по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет “2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, Договор № 13-22-69/ 18.02.2014 г. На 12 ноември 2014 г. в Областна администрация-Смолян се проведе заключителна пресконференция, на която Областният управител инж. Димитър Кръстанов обяви успешното приключване на проекта. В началото на пресконференцията той приветства представителите на медиите с добре дошли и изрази удовлетвореност от постигнатите резултати по този проект. «Това е третият успешен проект по ОПАК, който се реализира в Областна админинстрация по тази програма, което е безспорен показател за висок админинстративен капацитет»...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162