Новини

Заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

02 Октомври 2014, 1135 прочита

ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН дата: 09 октомври 2014 г. /четвъртък/ начало: 11.00 часа място: гр. Смолян, Областна администрация, бул. България №14 На 09 октомври 2014 г. в град Смолян ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/ под председателството на инж. Димитър Кръстанов, областен управител на област Смолян. На него ще присъстват: представители на министерства; областните управители от областите от...

Правителството ще предостави средства за обновяване на фондовете регионалните и на общински библиотеки

02 Октомври 2014, 1037 прочита

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата и трансфери по бюджетите на общини в размер на 290 728 лв. общо, съобщиха от Правителствена информационна служба. Средствата са предвидени в централния бюджет и са предназначени за обновяване на фондовете на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, на регионалните и на общински библиотеки. Финансирането от правителството ще позволи закупуването на нова литература, културна и литературна периодика и други съвременни информационни източници за фондовете на библиотеките.

Областният управител на Смолян бе официален гост при откриване на новата академична година във Филиала на ВСУ „Черноризец Храбър”

01 Октомври 2014, 1075 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов днес беше официален гост при тържественото откриване на новата академична година във Филиала на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” - Смолян. „Позволете ми уважаеми студенти и преподаватели да ви поздравя с днешния празник – откриването на новата 2014/2015 учебна година. Уверявам ви, че се намирате в един от най-красивите градове на Родопите и България, в който град с неговата академична атмосфера и изключителни културни и природни дадености, имате възможността да получите едно отлично образование, да бъдете пълноценни както за себе си, така и за нашата Родина” каза в своето приветствие Областният управител. Той пожела на студентите здраве, успехи и упорито трупане на нови знания и житейски опит. На добър час на новоприетите студенти пожела също директорът...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ ПО СЛУЧАЙ 1 ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

01 Октомври 2014, 1023 прочита

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Най-сърдечно ви поздравявам по случай Международния ден на възрастните хора - 1 октомври! Няма нищо по-естествено от обичта, грижата, уважението и привързаността към възрастните хора. Затова не може да не бъде оценен по достойнство стремежът ви да сте полезни както на семействата си, така и на цялото общество. Пожелавам на всеки един от вас здраве и достоен дълголетен живот! Защото вие дадохте и давате на Смолянски регион – своя опит, старание и умения. И продължавате да го правите – с мъдрост и благородство. Благодарим Ви! Честит празник! С уважение: ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

Официално се откри новата академична година във Филиала на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” в Смолян

29 Септември 2014, 1115 прочита

Филиалът на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” в Смолян тържествено откри днес новата академична 2014/2015 година. Тържеството се състоя в Академичната зала на Филиала и започна с химна на Репулика България, последван от химна на Академичната общност. Академично слово произнесе доц. д-р Елена Николова, която пожела успешна и удовлетворяваща за всички нова академична година. Тя посъветва първокурсниците следвайки своя път, да бъдат търпеливи и постоянни, да бъдат вдъхновени в начинанията си, да вървят уверено към целите си и само така ще постигнат вътрешно удовлетворение. Доц. Николова сърдечно поздрави всички студенти и напомни, че сега е моментът те да трупат знания и умения, за да се подготвят отговорно за бъдещето си. „Нека новата учебна година започне с надеждата, че ще бъде по-добра...

Под строга охрана бяха доставени бюлетините за парламентарните избори в Областна администрация -Смолян

29 Септември 2014, 975 прочита

Със заповед на областният управител инж. Димитър Кръстанов упълномощени служители на Областна администрация- Смолян, заедно с упълномощени членове на РИК- Смолян, днес приеха бюлетините и изборните книжа за предстоящите парламентарни избори на 5 октомври от „Печатница на БНБ“ АД София. Под строга полицейска охрана бяха транспортирани и доставени в Областна администрация точно 123 000 броя бюлетини. Заедно с тях бяха доставени и други изборни книжа и материали. Бюлетините и книжата ще бъдат раздадени на общинските администрации, а от там и на секционните комисии в събота /04.10.2014 г./ по график. Дотогава те ще бъдат съхранявани в специално помещение с осигурена денонощна въоръжена охрана, СОТ и камери.

Заповед на Областен управител за връщане на Решения №№798 и 812 от 25.08.2014 г. на Общински съвет Златоград

29 Септември 2014, 1045 прочита

Изтегли AP-03-14-333.pdf

Определени са 14 секционни избирателни комисии за хора с увреждания в област Смолян

26 Септември 2014, 1038 прочита

Във връзка с провеждането на изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г., Районната избирателна комисия – Смолян уведомява, че към настоящия момент подготовката им протича нормално. Изпълнени са всички предвидени процедури и указания, съгласно Хронограмата на ЦИК. На 29.09.2014 г. и 30.09.2013 г. ще се проведе обучението на секционните избирателни комисии по общини съгласно утвърден от РИК Смолян график, публикуван на интернет страницата на комисията. Общият брой на избирателите, имащи право да гласуват на предстоящите избори за народни представители за област Смолян, е 109 968. Към настоящия момент са назначени членовете на Секционни избирателни комисии, като общият им брой е 2008, разпределени в 270 секционни избирателни комисии. 14 от...

ПРОВЕДЕНА Е СКАЙП-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

26 Септември 2014, 1068 прочита

В Областна админинстрация – Смолян продължава реализацията на дейностите по проект „Със знания нови - за успехи сме готови”. Той е финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет” /ОПАК/, процедура по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет “2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, Договор № 13-22-69/18.02.2014 г. В съответствие със заложеното в апликационната форма на проекта, на 25 септември бе осъществена скайп-връзка с гръцки партньори по проекти на Админинстрацията. В нея активно се включиха експерти, участници в двете групи от надграждащия курс за специализирани чуждоезикови знания. Проведени са реални разговори, с цел подобряване на уменията за международни контакти. Комуникационните умения на обучаемите са демонстрирани чрез проведени разговори на английски език. Беше проявен интерес...

Областният управител представи пред Инициативния комитет резултатите от извършената проверка по случая с изграждането на ТЕЦ на биомаса в Устово

26 Септември 2014, 958 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов проведе среща с Инициативния комитет за защита интересите на живущите в Устово, за да им представи резултатите от назначената от него проверка по случая с изграждането на ТЕЦ на биомаса в квартала. Срещата се състоя на 25.09.2014 г. /четвъртък/ в Устово. Областният управител увери присъстващите, че проверката е извършена в съответствие с всички правила и процедури на българското законодателство. В резултат на нея в Областна администрация е получена документация от РЗИ и РИОСВ, от която ясно личи, че двете институции са подходили отговорно и компетентно към отнесения до тях въпрос. „Не мога да намеря по никакъв начин пропуски в цялата процедура, по която те са осъществили своята дейност по произнасяне по инвестиционното предложение” заяви инж....

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162