Новини

Областният управител инж. Димитър Кръстанов получи благодарствено писмо от вицепремиера Илияна Цанова във връзка с пълноценното участие в процеса на подготовка на Споразумението за партньорство на Р България

12 Август 2014, 1146 прочита

По повод успешното сключване на Споразумението за партньорство на Р България, Областният управител на област Смолян инж. Димитър Кръстанов, в качеството си на член на работната група за разработване на стратегическия документ, получи благодарствено писмо от заместник министър-председателя Илияна Цанова. В него вицепремиерът благодари за пълноценното участие в процеса на подготовка на този важен за страната документ и отправя поздравления за успешно свършената работа. „Искрено вярвам, че установеното добро партньорство, диалог и взаимодействие ще продължи и при предстоящото изпълнение на заложените в Споразумението за партньорство цели и приоритети” се казва още в благодарственото писмо. В заключение вицепремиерът по управление на европейските средства пожелава на областният управител на Смолян успех в бъдещата съвместна работа, свързана с ефективното използване на Европейските фондове. От своя...

Заповед на Областен управител за връщане на Решения от 22.07.2014 г. на Общински съвет Девин

11 Август 2014, 1178 прочита

Изтегли ЗАПОВЕД

На консултациите при Областният управител представителите на партии не постигнаха консенсус относно председателското място на РИК-Смолян

11 Август 2014, 1075 прочита

На свиканите в събота /09.08.2014 г./ от Областният управител на област Смолян консултации за определяне състава и ръководството на РИК, представителите на партии не постигнаха консенсус относно председателското място на комисията. По този начин се стигна до прецедент в избора на ръководство на смолянската РИК, който ще бъде решен от ЦИК в срок до 15 август. По време на консултациите възникнаха редица въпроси, свързани с това дали партия „ВМРО” е парламентарно представена, дали е в коалиция и с кого и дали разполага с надлежните документи за това. Взе се решение, че липсва такава легитимация на патриотичната партия, но все пак тяхното предложение за член на РИК ще бъде изпратено до ЦИК, които ще трябва отново в срок да се...

Областният управител изпрати покана до политическите партии за провеждане на консултации за определяне състава на РИК-Смолян

08 Август 2014, 1125 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов изпрати покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия за провеждане на избори за народни представители, насрочени с Указ на президента на Република България за 05.10.2014 г. Консултациите ще се проведат на 09.08.2014 г. /събота/ от 10.00 часа в зала 201 на Областна администрация - Смолян. За участие са поканени всички парламентарно представени партии и коалиции, както и тези, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, както и другите партии и коалиции. Назначаването на РИК става от Централната избирателна комисия по предложение на Областния управител след проведени консултации с партиите и коалициите. В случай, че...

Европейската комисия сключи с България Споразумението за партньорство за новия програмен период 2014-2020 година

07 Август 2014, 1048 прочита

Европейската комисия сключи Споразумението за партньорство с България, определящо стратегията за оптимално използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в странта. С днешното споразумение се открива пътят към инвестиране на общо 7,6 млрд. евро финансиране по линия на политиката на сбилажване в периода 2014 – 2020 г. В своя коментар по повод споразумението комисарят на ЕС по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан заяви: „Днес приехме важен, стратегически инвестиционен план, който извежда България на пътя към заетост и растеж за следващите 10 години. Споразумението за партньорство отразява решимостта на ЕК и България за най-ефективно използване на финансирането от ЕС, за да могат българите да усетят ползата от тези инвестиции под формата на повишено качество на живот. Съгласно новата политика на сближаване...

Консултации за състав на РИК за Парламентарни избори 2014

07 Август 2014, 1186 прочита

Покана за консултации за състав на РИК - Смолян Декларация

Двама студенти приключиха успешно едномесечния си стаж в Областна администрация-Смолян

07 Август 2014, 1120 прочита

Двама студенти приключиха успешно едномесечния си стаж в Областна администрация-Смолян по Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация. Днес областният управител инж. Димитър Кръстанов разписа удостоверенията за проведения стаж на Красияна Манева и Димитър Димков, които трупаха опит и знания в Дирекцията за административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността. Попътен вятър и успешна реализация са пожеланията на областният управител към двамата младежи. Той изказва своята благодарност и към техните ментори за доброто отношение към работата. Програмата се провежда успешно за трети пореден път при изключителен интерес както от страна на студентите, така и от страна на държавната администрация. Тя предоставя възможности за провеждане на пълноценни студентски стажове в структурите на държавната администрация на всички нива и в цялата...

СЪОБЩЕНИЕ

06 Август 2014, 1131 прочита

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите (ЗГ), в случаите, когато в резултат на инвентаризацията на горските територии се установи, че земеделски територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на ЗГ, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите списък на имотите по землища на населените места. Списъкът се публикува в един местен и един централен ежедневник и се оповестява публично на интернет страницата на съответната областна администрация, регионална дирекция по горите и Изпълнителната агенция по горите. Въз основа на списъка изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице писмено поканва собствениците на съответните имоти да декларират дали желаят да ползват имотите си като земеделска или горска територия. В 6-месечен срок...

Областният управител разпореди засилено наблюдение на нивото на реките и язовирите в област Смолян

06 Август 2014, 1006 прочита

Предвид усложняване на хидрометеорологичната обстановка и очакваните валежи в периода 6 - 8 август 2014 г., областният управител инж. Димитър Кръстанов с официално писмо разпореди до кметовете на общини да се създаде необходимата организация за засилено наблюдение на нивото на водите в реките и язовирите. Необходимо е кметовете да предупредят собствениците и ползвателите на язовири и микроязовири на територията на съответната община за стриктно спазване изискванията на чл. 142 от Закона за водите, както и да се прегледат общинските планове за защита при бедствия, в част наводнение, с цел своевременното им въвеждане в действие при необходимост. Наред с това кметовете ще следва да изпълнят и необходимите превантивни мерки, съобразно обстановката, за недопускане и застрашаване живота и здравето на населението и...

Емблематични традиционни празници ще бъдат реализирани от читалищните самодейци в област Смолян през месец август

05 Август 2014, 1157 прочита

Емблематични традиционни празници ще бъдат реализирани от читалищните самодейци в област Смолян през месец август. Празничните прояви започнаха още в началото на месеца с ХІІ гайдарско надсвирване в с. Гела, с поредното издание на „Среде лето” в с. Мугла, НЧ "Отец Паисий-1951" с празник на с. Селча, а НЧ "Христо Ботев-1892" с.Чокманово проведе традиционния събор “Илинден", посветен на 111 години от Илинденско-Преображенското въстание. Ръководителят на РЕКИЦ "Читалища" за област Смолян Нeдялка Мачокова информира, че до края на месеца следват още редица други празници и събори. Така на 7 август ще бъде отбелязан празника на с. Триград с възпроизвеждане на обичая "Среде лято" от НЧ "Изгрев-1936"; на 9 август, НЧ "Извор-1920" с. Арда - Българо-гръцки събор;...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162