Новини

Предстои обследване на водните обекти в област Смолян

30 Април 2014, 1269 прочита

На основание чл. 140, ал. 5, т. 1 от Закона за водите, във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 5 от Закона за защита при бедствия и в изпълнение на решенията по Заповед № Р-36/28.02.2014 г. на министър-председателя на Р България, областният управител инж. Димитър Кръстанов издаде заповед за съставяне на междуведомствена комисия за обследване на водните обекти в област Смолян. Комисията следва да извърши проверка за проводимостта на речните легла и съществуващите мостови съоръжения над тях. Ще се провери и състоянието на съществуващите корекции на реки, дерета и диги. Ще се следи също за изпълнението на предписанията, изготвени на основание извършената в началото на годината предходна проверка. Обследванията ще бъдат извършени в периода 25.05.-29.05.2014 г. Този мониторинг се...

Над 6000 доброволци от Смолянска област се включиха в инициативата „Да изчистим България за един ден”

26 Април 2014, 1055 прочита

Над 6000 доброволци от Смолянска област чистиха в рамките на инициативата на bTV Media Group „Да изчистим България за един ден”. Въпреки променливото и на места дъждовно време, в акцията се включиха 95 фирми и ведомства, 52 училища и детски градини и 18 НПО. Областният управител и неговия екип от Областна администрация също се включиха активно в кампанията с почистването на местността „Смолянски езера”. След дадения символичен старт, инж. Димитър Кръстанов благодари за присъединяването в мащабната кампания и пожела всички заедно да пазим природата чиста и здрава, за да бъдем здрави и ние. От района бяха събрани повече от 20 чувала, предимно пластмасови шишета и чаши, найлонови торбички, хартиени отпадъци. В резултат на добрата организация от страна...

Над 6000 доброволци от Смолянска област се включиха в инициативата „Да изчистим България за един ден”

26 Април 2014, 1065 прочитаПроведе се заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата – област Смолян

25 Април 2014, 1157 прочита

На 24.04.2014 г. /четвъртък/ областният управител инж. Димитър Кръстанов проведе заседание на Регионалния консултативен съвет /РКС/ по опазване на горите, дивеча и рибата – област Смолян. Срещата премина при следния дневен ред: 1. Актуализиране състава на РКС; 2. Доклад от директора на Регионална дирекция по горите /РДГ/- Смолян инж. Венцислав Фурлански за състоянието на опазването на горите, дивеча и рибата през 2013 г.; 3. Информация за изпълнението на решенията, взети на предишно заседание на РКС; 4. Други. След като бе приет актуализирания състав на съвета, директорът на РДГ- Смолян постави няколко акцента в своя доклад. Той отчете, че през 2013 г. служителите към РДГ-Смолян и ТП ДГС/ДЛС са извършили проверки на: 4 329 бр. превозни средства; 1 122 бр. проверки в...

Заповед на Областен управител за връщане на Решение №371 от 04.04.2014г. на Общински съвет - Доспат

25 Април 2014, 1266 прочита

Изтегли ЗАПОВЕД

Читалищата от област Смолян се включват с проекти по обявена конкурсна сесия

25 Април 2014, 1147 прочита

Читалищата от област Смолян се включват с проекти по обявена конкурсна сесия, съобщи ръководителят на РЕКИЦ “Читалища” в Смолян Недялка Мачокова. За осъществяване на целите за модернизация и устойчиво развитие на народните читалища като съвременни центрове за развитие на местните общности за 2014 г. в Централния бюджет на Р. България за 2014 г. са предвидени допълнителни целеви средства. В тази връзка Министерството на културата обявява конкурсна сесия за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища за 2014 г. Средствата се предоставят в две сесии. Първата започва на 15.04.2014 г. и е със срок за подаване на документи до 30.04.2014 г., включително. Право за участие имат всички читалища, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 8 и чл. 10 от Закона...

Инж. Димитър Кръстанов: От всички нас зависи дали ще живеем в чиста и здравословна околна среда

25 Април 2014, 1121 прочита

В последния ден преди голямото почистване, областния управител инж. Димитър Кръстанов отправя призив към всички граждани и отговорни институции за активно включване и пълна мобилизация в националната кампания „Да изчистим България за един ден”: „От всеки един от нас зависи дали ще живеем в чиста и здравословна околна среда. Затова нека утре- 26 април, всички заедно да положим усилия нашият общ дом – Природата, да стане по-чист, по-уютен и по-зелен!” се казва в обръщението на областния управител. За пореден път Областна администрация- Смолян ще участва в националната инициатива, като се включи активно в почистването на местността „Смолянски езера”. Символичен старт на кампанията ще даде областния управител в 9.30 часа. За акцията администрацията е подсигурила нужното количество консумативи за събиране на отпадъците. Желание...

Областният управител обсъди на работна среща готовността на общините за провеждането на избори за европейски парламент

24 Април 2014, 1170 прочита

По покана на областния управител на Смолян инж. Димитър Кръстанов, днес - 24 април 2014 г., в сградата на Областната администрация се проведе среща във връзка с подготовката и провеждането на предстоящите избори за членове на Европейския парламент. На срещата присъстваха ръководителите на организационно-техническите екипи по общини, представители на ОД на МВР- Смолян, комисар Красимир Шотаров– началник на ОУ „ПБЗН”- Смолян и Евгения Владимирова- ръководител на ТЗ „ГРАО”. Обсъдени бяха въпроси от практически и организационен характер, в това число и за състоянието на предоставената копирна техника и консумативите, предоставени за изборите. Уточнени бяха и изискванията към помещенията във всяка община, в които ще се съхраняват изборните материали. Областният управител призова за пълна координация между институциите и за осигуряване на...

Три кандидатури постъпиха в Областна администрация-Смолян за участие в Националната система „Живи човешки съкровища – България”

23 Април 2014, 1206 прочита

Приключи набирането на кандидатурите в регионалният етап от процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България” за 2014 г. Поддържането на системата цели съхраняване на знанията и уменията за културно изразяване, които имат важно културно, историческо и художествено значение за България и тяхното предаване на следващите поколения. Право на номинации имат народните читалища, като най-стари културни институции, представени и днес в почти всяко селище на България, както и регионалните музеи. Те предлагат лица или групи, които владеят във висша степен традиционни знания и умения в някоя от областите на нематериалното културно наследство. В Областна администрация- Смолян постъпиха следните кандидатури: І-вата кандидатура е с наименование на проекта „Костадин Илчев – самобитен продължител на родопската...

7,2 млн. лв. се отпускат за осигуряване на субсидирана заетост

23 Април 2014, 1253 прочита

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. в размер на 7,2 млн. лв., съобщиха от правителствена информационна служба. Средствата ще бъдат насочени към осигуряване на субсидирана заетост през тази година по Националния план за действие по заетостта. От тях ще се възползват 5000 безработни от групите в неравностойно положение на пазара на труда, вкл. лица на социално подпомагане, продължително безработни и др. Те ще бъдат включени за срок от 6 месеца при четиричасов работен ден в дейности, свързани с ремонт и поддръжка на извънселищна второкласна и третокласна пътна мрежа, поддържане на гробищни паркове, на общински градини и паркове, охрана на общински сгради и училища. Работодатели по Програмата „От социални помощи към осигуряване...

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161