Новини

Заповед на Областен управител за връщане на Решения №№ 45 и 55 от 31.03.2014г. на Общински съвет - Девин

22 Април 2014, 1219 прочита

Изтегли ЗАПОВЕД

ДАЗД стартира национална кампания „Детска безопасност-споделена отговорност и грижа”

22 Април 2014, 1626 прочита

На 23 април 2014 г. /сряда/ ще бъде даден официален старт на Националната кампания на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ на тема: „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа“. През тази година кампанията ще протече под мотото „Да предпазим живот! Да променим мисленето!”. Експертна междуведомствена работна група е изготвила Програма за провеждане на кампанията и регламентите към нея. Стартът на инициативата ще бъде обявен официално на 23 април по време на заседание на Съвета на децата към ДАЗД. Целта е вниманието на обществото да бъде насочено към темата за детската безопасност. За допълнителна информация може да се обърнете към г-жа Невена Илиева, държавен експерт в дирекция „Държавна политика на детето“; тел.: 02/933 90 36 и 0876/ 610 650;...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ ПО СЛУЧАЙ ВЕЛИКДЕН

17 Април 2014, 1187 прочита

Уважаеми жители на област Смолян, скъпи родопчани, Сърдечно ви поздравявам с най-големия християнски празник - Възкресение Христово! Това е времето, когато забравяме за трудностите, за горчивината в сърцата ни и в нас се събуждат надеждата и вярата в добротата на хората. Нека да запазим в мислите и сърцата си това, което е чисто, светло и достойно за човека, това, което е градивно и непреходно. Чрез добри и безкористни дела да станем по-човеколюбиви, толерантни и мъдри. Нека тези светли дни бъдат изпълнени с обич, топлина и радост. И нека всички ние, с възторг и надежда, се поздравим с: „Христос воскресе! - Воистину воскресе!“ СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ! С уважение: ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

Повишаване жизненото равнище на населението през следващите три години е приоритет в социалната политика на българското правителство

17 Април 2014, 1195 прочита

На свое редовно заседание Министерския съвет одобри средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г., съобщиха от правителствената информационна служба. Тя предвижда намаляващ бюджетен дефицит до 0,9 % през 2017 г. Целта й е да представи визията на правителството за финансово обезпечаване постигането на основните цели и изпълнението на мерките, заложени в програмата „Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Република България”. Придържайки се към националните приоритети от правителствената програма, прогнозата осигурява условия за постигане на дългосрочен икономически растеж, като политиката на правителството ще продължи да бъде насочена към подобряване на бизнес средата, повишаване на заетостта, ограничаване на безработицата и намаляване на административната тежест. През периода 2015-2017 г. данъчно-осигурителната политика ще бъде ориентирана към подкрепа на икономическия растеж...

Ускоряват се процесите за кандидатстване за безвъзмездна помощ по програмите, съфинансирани от ЕС за периода 2014-2020 г.

17 Април 2014, 1200 прочита

Министерският съвет прие постановление за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. Безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя чрез два вида процедури – на подбор на проекти и на директно предоставяне. Въвежда се възможност за кандидатстване за финансова помощ чрез интегрирано проектно предложение, което съдържа допълващи се компоненти, финансирани по повече от една програма. Предвиден е и ред за кандидатстване и предоставяне на финансова помощ за съвместни планове за действие – нов инструмент, въведен с Регламент (ЕС) №1303/2013. С цел оптимизиране и ускоряване на процесите по кандидатстване и оценка са въведени...

Правителството одобри националните програми за развитие на средното образование

17 Април 2014, 1160 прочита

Министерският съвет одобри 10 национални програми за развитие на средното образование в Република България за 2014 г. Първата е „Оптимизация на училищната мрежа”, която функционира вече седем години. Програмата обхваща предоставяне на транспорт на учениците в задължителна училищна възраст, осигуряване на хранене на децата от задължителната предучилищна и училищна възраст и осигуряване на целодневна организация на учебния процес. Общият й бюджет е 13 560 000 лв. Националната програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване” дава възможност за обективна оценка на постигнатите резултати на учениците, както и за установяване на степента на постигане на държавните образователни изисквания и на знанията и уменията, заложени в учебните програми. Общият бюджет на програмата е 4,5 млн. лв. Целта на НП „Роден език и култура зад граница” е...

Областният управител бе гост на изнесено заседание на Щаба за защита при бедствия към МО

15 Април 2014, 1209 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов прие покана от заместник министъра на отбраната Неджми Али да се включи в проведеното днес в к.к. Пампорово изнесено заседание на Щаба за защита при бедствия към Министерство на отбраната /МО/. Гости на заседанието бяха представители на държавната и местната изпълнителна власт, представители на ОУ „ПБЗН” и на МО. Срещата се откри от генерал-лейтенант Стефан Василев, заместник ръководител на щаба. Доклад на тема „Организация на дейността и участие на въоръжените сили в оказване на помощ на населението при бедствия” изнесе секретаря на щаба полковник Димитър Димитров. Той представи нормативната база, въз основа на която се осъществяват планираните дейности, както и структурите на МО и въоръжените сили за оказване на помощ при бедствия. От доклада...

На заседание на ЮЦР областният управител на област Смолян направи презентация на възможностите за развитие на планинските територии

15 Април 2014, 1135 прочита

На 14 април 2014 г. /понеделник/ областния управител инж. Димитър Кръстанов взе участие в съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет /РКК/ на Южен централен район /ЮЦР/, което се проведе в Пловдив. На него присъстваха заместник министъра на земеделието и храните Явор Гечев, представители на министерства, областните управители от областите от ЮЦР, представители на управляващите органи на оперативните програми, кметове и представители на социално-икономическите партньори, организации и синдикатите. На заседанието областният управител на област Смолян инж. Димитър Кръстанов изнесе презентация относно проблемите и възможностите за развитие на планинските територии на ЮЦР. С членовете на РСР бяха обсъдени проблеми и конкретни мерки по Програмата за развитите на селските райони в ЮЦР, а представители на управляващите органи...

Национален конкурс по повод „180 години българска индустрия” обявява Областна администрация-Сливен

15 Април 2014, 1162 прочита

Областна администрация-Сливен обявява национален конкурс за статии в Уикипедия по следните теми: 1. Добри Желязков-Фабрикаджията – живот и дело; 2. Текстилна индустрия в България – развитие и съвременно състояние; 3. Текстилна индустрия и занаяти в област Сливен – развитие и съвременно състояние. Конкурсът е в рамките на Националното честване „180 години българска индустрия” и цели: • да повиши познанията на младите хора за значими национални събития и личности; • да повиши познанията на младите хора за националната икономика; • да стимулира младите хора да издирват материали за родния край; • да изгради умения за писане на енциклопедичен материал; • да обогати съдържанието на български език на Уикипедия. Всички ученици от страната и чужбина от 8 до 12 клас могат да вземат участие в конкурса със собствена статия. УЧАСТИЕТО В КОНКУРСА СЕ ОСНОВАВА НА РЕГЛАМЕНТ, ОПИСАН В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ. ...

Областна администрация-Смолян предаде предварителните избирателни списъци част І на Общинските администрации

14 Април 2014, 988 прочита

В петък, 11.04.2014 г., представители от организационно-техническия екип на Областна администрация-Смолян предадоха част І на предварителните избирателни списъци на Общинските администрации от десетте общини в област Смолян. Те от своя страна са задължени да ги оповестят официално, като ги публикуват на своите интернет страници в срок до 14.04.2014 г. включително. Задължението е вменено съгласно новия Изборен кодекс и приетата с Решение № 16-ЕП/26.03.2014 г. на ЦИК хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Р България на 25 май 2014 г.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161