Областна комисия за безопасност на движението по пътищата


На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и § 1а. (2) от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, във връзка с Решение № 946/22.12.2011 г. на Министерския съвет на Република България за одобряване на Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2011-2020 г., е съставена комисия по безопасност на движението по пътищата в област Смолян, в следния състав:

Председател: Недялко Славов – областен управител.

Зам.-председател: Андриян Петров – заместник областен управител.

Членове:
1. Представител на Областна администрация - Смолян;
2. Представител на Областна дирекция на МВР - Смолян;
3. Представител на РД „Автомобилна администрация” - Смолян;
4. Представител на Регионална здравна инспекция - Смолян;
5. Представител на Областно пътно управление - Смолян;
6. Представител на Регионален инспекторат по образование - Смолян;
7. Представители на общините на територията на област Смолян;
8. Представители на Български червен кръст, организации и структури на гражданското общество и асоциации на пострадали от пътно транспортни произшествия.

Комисията следва да координира и контролира проблемите по безопасността на движението по пътищата на територията на област Смолян и да приема мерки за нейното подобряване.


- Изтегли Областна стратегия

- Изтегли Мерки на ОА См

- Изтегли Решение 946