Областен съвет за тристранно сътрудничество Състав на областния съвет за тристранно сътрудничество – Смолян


Председател:
Недялко Славов – областен управител на област Смолян.

Заместник председател:
Андриян Петров – заместник областен управител на област Смолян

Секретар:
Елица Чавдарова - главен експерт „ТЕСДБ” в областна администрация Смолян

и членове:

1. Тодор Капитанов - председател на РС НА КНСБ -Смолян
2. Златка Славова - председател на СРС на КТ “Подкрепа” - Смолян
3. Мария Георгиева - директор на РСЗ – гр. Пловдив
4. Замфир Копчев - директор на “Бюро по труда”-Смолян
5. Сийка Иванова - директор на РД “Социално подпомагане” - Смолян
6. Иван Райков - председател на ТПП - Смолян
7. Инж. Емилия Даракчиева – в.и.д. директор на Инспекция по труда - Пловдив, отдел Смолян
8. Иван Муцевски - началник на РИО на МОН - Смолян
9. Диляна Билянска – представител на Център за развитие на човешките ресурси – Смолян
10. Румен Терзиев - председател на Български съюз на частните предприемачи “Възраждане” – Смолян
11. Кирил Асенов - председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в българия /КРИБ/ - Смолян
12. Таньо Караманолов - ТД на НАП Пловдив, офис за обслужване - Смолян
13. Валентин Гаджев - директор на РУ “Социално осигуряване” - Смолян
14. Недко Пашамов - председател на Регионална занаятчийска камара - Смолян
15. Иво Царев - председател на Стопанска камара - Смолян
16. Николай Славов - директор на Териториално-статистическо бюро – Смолян
17. Галина Чакърова - представител на Асоциация на индустриалния капитал за Смолян