Асоциация по ВиК


Изтегли Протокол 10 от проведено извънредно Общо събрание на АВиК на 10 август 2017.pdf

Изтегли zaqvlenie_vik25.11.rtf

Изтегли res_bp-c-2_17.pdf

Изтегли bp_2017-2021_struct-ct_20.01.2017.doc

Изтегли model_2017-2021smolyan_20.01.2017_revised.xlsx


Изтегли Покана за общо събрание на АВиК Смолян насрочено за 10 август 2017 г.

Изтегли Покана за заседание на АВиК на 28.02.2017 г.


Изтегли Покана за извънредно заседание на АВиК


Изтегли Регистър на жалби


Изтегли Протокол 8 от проведено заседание на 20.10.2016 г.Протокол от Общото събрание проведено на 28 януари 2016 г.


Материали за Общото събрание на АВиК за 28 януари 2016г.:

- Изтегли Бюджет
- Изтегли Дневен редИзтегли Покана за общо събрание на 28 януари 2016 г.

Договор на АВиК Смолян с "ВиК" ЕООД гр. СмолянИзтегли Протокол от извънредно събрание


Протокол от Общо събрание проведено на 29.04.2015 г.

Бюджет за 2015 на АВиК Смолян
Отчет на бюджет за 2014 на АВиК Смолян -1
Отчет на бюджет за 2014 на АВиК Смолян -2
Покана за заседание


Бюджет 2014
Бюджет 2015
Пълномощно от МОСВ
Пълномощно от МРРБ
Протокол от заседание
Решение №340 Баните
Присъствен списък