Община Баните


ул. "Стефан Стамболов" №3, 4940 Баните, България

Телефон: +359/3025/22-20

Факс: +359/3025/22-70

e-mail:obbanite@abv.bg
e-mail:banite@banite.egov.bg

www.banite.egov.bg

Икономика и бизнес


Преобладаващ дял в икономиката на общината има текстилната промишленост, представена от най-голямата фирма на територията на общината - "Национални дистрибутори" ЕООД. На 100% е приватизирано и общинско предприятие "Минерал" ООД - с. Баните - ниско и високо строителство, добив на инертни материали; "Софтрико 21" ООД - гр. София, цех Оряховец - шивашко производство; "Кавел инвест" ООД - гр. Хасково -хлебопроизводство и търговия; СД "Универсалсервиз" - с. Давидково - търговска дейност, хлебопроизводство, автосервизни услуги и др; "Трансимпекс" ЕООД - с . Баните - товарни превози; "Кобетстройинженеринг" - гр. Пловдив - пътно строителство; "ЕСК - 67 Емил Каралчев" - с. Гълъбово- млекопреработване; ЕТ" Алекстранс - Златан Мересев" - с. Оряховец - транспортна дейност - пътнически превози; "Валтем комерс" ООД - с. Давидково - автосервизна и транспортна дейност; ВК " Родопски бани" - с. Баните, ПК "Арда", ПК "Караколас" - с. Загражден - търговия; ГВК "Чифлика" - с. Стърница - дърводобив и дървопреработване; СД "Кючуков СИЕ" - с. Баните - туристическа дейност и дървопреработване.
Поземлени и горски фондове, общински терени:
Горите заемат най-голям дял от територията на общината - 201 398 дка., от които с най-голямо представителство са иглолистните гори - 130 710 дка., 4 190 дка. - широколистни гори, смесени гори с малки територии, ловни стопанства - 5 328 дка. Горите общинска собственост са 1 900 дка. Земеделските земи са 85 756 дка., от които обработваеми земи са 33 589 дка. Общински поземлен фонд - 31 421 дка.