Община Доспат


ул. "Първи май" №3, 4831 Доспат, България

Телефон: +359/3045/2310

Факс: +359/3045/2312

e-mail:obshtinadospat@abv.bg

www.dospat.bgДлъжностИмеТелефонен номерФаксЕ-мейл
КМЕТЕлин Радев03045/23 10
ЗАМ.-КМЕТ 03045/23 14
ЗАМ.-КМЕТ 03045/23 13
СЕКРЕТАР Евтим Джинсов 03045/23 02
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-ДОСПАТ Адалберт Ферев 03045/20 39


Обща информация и инфраструктура
Икономика и бизнес
Стратегически проекти и възможности за чуждестранни инвестици
Природни забележителности и паметници на културата
Екология и туризъм
Асоциации и членства