02 Април 2013, 1147 разглежданияРАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3 -22 ПИ

Смолян, 01 април 2013 г.

 

ОТНОСНО: Формиране на единните номера на избирателните секции в 22-МИР Смолян и определянето на броя на членовете на СИК на територията на всички общини в 22 МИР Смолян

 

На основание чл. 29, ал.2 във връзка с чл. 35, ал. 1от Изборния кодекс, в изпълнение на Решение №2165-НС/15.03.2013 г. на ЦИК и във връзка с постъпили в РИК Смолян Заповеди на кметове на общини в 22 МИР Смолян за образуване на избирателни секции за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.,Районната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. Формира единните номера на избирателни секции в 22 МИР Смолян, като единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани както следва:22-АА-00-ВВВ – където АА е номер на общината в изборния район, съгласно ЕКАТТЕ (02 – за община Баните, 05 – за община Борино, 09 – за община Девин, 10 – за община Доспат; 11 – за община Златоград, 16 – за община Мадан; 18 – за община Неделино; 27 – за община Рудозем; 31 – за община Смолян; 38 – за община Чепеларе), а ВВВ е номерът на секцията в съответната община.

2. В изпълнение на чл.35, ал.1 от ИК и т.15 от Решение №2335-НС/29.03.2013 г. на ЦИК, определя брой на членовете на СИК в 22 МИР Смолян, включително председател, заместник-председател и секретар, според броя на избирателите в съответната секция, както следва:

- за секция до 500 избиратели включително - 7 членове;

- за секция с над 500 избиратели - 9 членове;

- за подвижните избирателни секции, ако бъдат образувани - 7 членове.

3. Формира секционните избирателни комисии в отделните общини на територията на 22 МИР Смолян и определя броя на членовете за всяка една от тях, както следва:

- за община Баните, съгласно приложение № 1;

- за община Борино, съгласно приложение № 2;

- за община Девин, съгласно приложение № 3;

- за община Доспат, съгласно приложение № 4;

- за община Златоград, съгласно приложение № 5;

- за община Мадан, съгласно приложение № 6;

- за община Неделино, съгласно приложение № 7;

- за община Рудозем, съгласно приложение № 8;

- за община Смолян, съгласно приложение № 9;

- за община Чепеларе, съгласно приложение № 10.

            4. Във връзка с настоящото решение РИК Смолян да изпълни задължението си за определяне съставите и ръководствата на СИК в рамките на изборния район по чл. 67, ал. 1 от ИК съобразно Решение №2335-НС/29.03.2013 г. на ЦИК и приложената към него Методика.

           

           

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                           Любомир Сираков

СЕКРЕТАР:                                                                       СлавиЧаушев