Заместник Областен управител


Биография
Задължения
Контакти и прием на граждани


Владимир Гърбелов

Заместник областен управител на област Смолян

Биография

Роден на 05.09.1953 г.

Професионална кариера:
1990 г. до настоящия момент – Собственик и управител на търговско дружество „Драма“ ЕООД; Строителство, туризъм и селско стопанство;
1987 г. – 1990 г. – Кмет на с. Арда, община Смолян;
1985 г. – 1987 г. – Зам.-председател на Селищна система Смилян, направление „Икономика, селско и горско стопанство“, община Смолян;
1979 г. – 1985 г. – Зам.-председател на АПК Смилян, община Смолян;
1976 г. - 1979 г. – Кмет на с. Арда, община Смолян;
1972 г. – 1974 г. – Наборна военна служба.

Образование:
1977 г. – 1982 г. – Висше образование (задочно) – Академия за обществени науки и социално управление, специалност: „Управление на социално-политически дейности“;
1974 г. – 1977 г. – Полувисш учителски институт „Дичо Петров“, гр. Смолян, специалност „Биология и химия“;
1968 г. – 1972 г. – Средно образование – „Селскостопански техникум“ с. Садово, окр. Пловдивски, специалност „Зоотехника“.

Езици:
Руски и гръцки език


Задължения

 • Да осъществява функционално ръководство в следните административни звена и направления:
 • - Туризъм;
 • - Земеделие, гори и екология;
 • - Етнически, интеграционни и демографски въпроси;
 • - Защита на потребителите;
 • - Административно и информационно обслужване;
 • - Обществен ред и превенция на корупцията.


 • Контакти и прием на граждани

  Телефон: (0301)/6 01 89
  Факс: (0301)/6 23 33
  e-mail: governor@region-smolyan.org